Popis předmětu - XP17MAPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17MAPP Metody analýzy pasivních prvků mikrovlnné techniky
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Macháč J. Zakončení:ZK
Přednášející:Macháč J., Pankrác V. Kreditů:4
Cvičící:Macháč J., Pankrác V. Semestr:Z

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Výpočet parametrů přenosových vedení (planárních - vedení mikropáskové, štěrbinové, koplanární, ploutvové, dielektrických - dielektrický vodič s kruhovým průřezem, s obdélníkovým průřezem ve žlábku, dielektrický H vlnovod). Výpočet rozptylových parametrů mikrovlnných struktur a analýza planárních antén. Přehled základních metod analýzy pasivních struktur s důrazem na metodu řešení integrálních rovnic, řešení diferenciálních rovnic v prostorové a spektrální oblasti, metodu konečných diferencí a konečných prvků, metodu sešívání vidů, metodu příčné rezonance. Přehled základních teorémů elektromagnetického pole. Metoda momentová, poruchová.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17MAPP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. J.V.Volakis,A.Chatterjee,L.C.Kempel: Finite Element Method for Electromagnetics,IEEE Press:New York, 1998, 2.G.Conciauro,M.Guglielmi, R.Sorrentino: Advanced Modla Analysis,John Wiley and Sons,Chichester,2000

Požadavky:

Klíčová slova:

mikrovlnná technika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)