Popis předmětu - XP04A2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP04A2 Anglický jazyk 2
Role:S Rozsah výuky:4C
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jennings P. Zakončení:NIC
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Jennings P., Lucki M., Ynsua M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP04A2

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními pravidly sestavování psaného dokumentu (např. prezentace, článek, zpráva, disertace, oficiální dopis); sestavení a přednesení ústní prezentace; dovednost rychlého pochopení informace z textu (obecná a specifická informace); nácvik poslechu a následné zpracování získané informace; vybrané kapitoly z gramatiky; matematické symboly a terminologie; sestavení stručného životopisu. Závěrečné ústní přednesení odborné prezentace s následnou diskusí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP04A2

Cíle studia:

Prohloubení a rozšíření znalostí anglického jazyka pro akademické účely.

Obsah:

lem kurzu je seznámit doktorandy se základními pravidly sestavování psaného dokumentu (např. prezentace, článek, zpráva, disertace, oficiální dopis); sestavení a přednesení ústní prezentace; dovednost rychlého pochopení informace z textu (obecná a specifická informace); nácvik poslechu a následné zpracování získané informace; vybrané kapitoly z gramatiky; matematické symboly a terminologie; sestavení stručného životopisu

Osnovy přednášek:

PGS A2 Syllabus 2013-14 Literature: Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy; Felicity O´Dell; CUP Additional materials: Cambridge Academic English, Teacher´s own materials W1 A Introduction into Academic Skills L1 What is special about academic English (AE)? L2 Key nouns + L3 Key verbs B L4 Key adjectives + L5 Key adjectives + L6 Phrasal verbs in AE W2 A Graphs - introduction (Cambridge Acad.English L2+additional materials) L27 Graphs and Diagrams + L7 Key quantifying expressions B L25 Numbers + L24 Facts, evidence and data + L26 Statistics W3 A Collocations L8, L10, L11 B Collocations L12, L13 W4 A Prepositions L14, L15 B Fixed expressions L16 + Reading 3 W5 A Writing applications L7 B Business letter writing W6 A Organizing the text L45, L46 B Introduction and Motivation L31, L35 W7 A Body:
a) Definitions and Descriptions - introduction
B b) L47, L48 W8 A c) Analysis L29, L33 B d) Classify L42
e) Compare and Contrast L44
W 9 A f) Cause and Effect L30
g) Evaluation and Emphasis L49
B h) Degrees of certainty L37
i) Reporting, Statements and their support (Writing Skills -additional mat.)
W10 A j) Presenting an argument L38
k) Describing research methods L 41
W11 A Summary and Conclusion L 50 Reading 5 B CV+Cover letter (Resumé) How to make an oral presentation I - introduction (additional materials) W12 A How to make an oral presentation II - structure and language B Oral presentations: Visuals, Psychology of the speech: behaviour, body language W13 A Students´ Presentations B Students´ Presentations W14 A Students´ Presentations

Osnovy cvičení:

GS A2 Syllabus 2013-14 Literature: Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy; Felicity O´Dell; CUP Additional materials: Cambridge Academic English, Teacher´s own materials W1 A Introduction into Academic Skills L1 What is special about academic English (AE)? L2 Key nouns + L3 Key verbs B L4 Key adjectives + L5 Key adjectives + L6 Phrasal verbs in AE W2 A Graphs - introduction (Cambridge Acad.English L2+additional materials) L27 Graphs and Diagrams + L7 Key quantifying expressions B L25 Numbers + L24 Facts, evidence and data + L26 Statistics W3 A Collocations L8, L10, L11 B Collocations L12, L13 W4 A Prepositions L14, L15 B Fixed expressions L16 + Reading 3 W5 A Writing applications L7 B Business letter writing W6 A Organizing the text L45, L46 B Introduction and Motivation L31, L35 W7 A Body:
a) Definitions and Descriptions - introduction
B b) L47, L48 W8 A c) Analysis L29, L33 B d) Classify L42
e) Compare and Contrast L44
W 9 A f) Cause and Effect L30
g) Evaluation and Emphasis L49
B h) Degrees of certainty L37
i) Reporting, Statements and their support (Writing Skills -additional mat.)
W10 A j) Presenting an argument L38
k) Describing research methods L 41
W11 A Summary and Conclusion L 50 Reading 5 B CV+Cover letter (Resumé) How to make an oral presentation I - introduction (additional materials) W12 A How to make an oral presentation II - structure and language B Oral presentations: Visuals, Psychology of the speech: behaviour, body language W13 A Students´ Presentations B Students´ Presentations W14 A Students´ Presentations B Students´ Presentations

Literatura:

Viz anglická verze.

Požadavky:

Znalost angličtiny na velmi dobré úrovni.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)