Popis předmětu - XP02MHD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kubeš P. Zakončení:ZK
Přednášející:Kubeš P. Kreditů:4
Cvičící:Kubeš P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02MHD

Anotace:

Kvalitativní popis chování horkého plazmatu v magnetických polích, popis stabilních struktur

Obsah:

Kvalitativní popis chování horkého plazmatu v magnetických polích, popis stabilních struktur

Osnovy přednášek:

1. Magnetohydrodynamika a kinetická teorie
2. Analýza rovnice pro magnetické pole.
3. Magnetická energie a napětí.
4. Rovnovážný magnetický pinč.
5. Samoorganizační možnosti magnetických polí
6. Vlastnosti planetárních a hvězdných magnetických polí
7. Experimentální projevy alfa efektu
8. Vlastnosti magnetohydrodynamické turbulence.
9. Rekonekce magnetických siločar.
10. Organizované struktury v plazmatu a jejich spontánní vývoj
11. Generace vysoce-energetických částic ve fúzním plazmatu
12. Vývoj struktur magnetických pinčů v souvislosti s fúzními procesy
13. Podmínky a vlastnosti filamentární struktury proudů
14. Obecné podmínky samoorganizace v přírodě

Osnovy cvičení:

Literatura:

T. Cowling, Magnetohydrodynamics, Crane Russak & Co 1976, ISBN-13: 978-0844810607
P. K. BROWNING, PHYSICS REPORTS (Review Section of Physics Letters) 169, No. 6 (1988) 329-384.
P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; vysokoškolská recenzovaná učebnice, 384 stran, nakl. AGA 2011, ISBN 978-80-904582-2-2
Další literatura podle doporučení školitele a aktuálního stavu poznání zachyceného v odborných databázích. Přístup k odborným databázím zajišťuje Ústřední knihovna ČVUT pro doktorandy zdarma.

Požadavky:

Klíčová slova:

Rovnice časového vývoje magnetického pole, energetická bilance, magnetické dynamo, rekonexe magneticých polí, organizované struktury v plazmatu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)