Popis předmětu - XP34ETS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Voves J. Zakončení:ZK
Přednášející:Voves J. Kreditů:4
Cvičící:Voves J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3732

Anotace:

Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech. Efektivní hmotnost, pohyblivost. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanizmy a srážkové frekvence. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, nárazová ionizace. Aproximace relaxační doby. Transport nosičů v silném elektrickém poli, saturace rychlosti. Transport v magnetickém poli. Transport v nanometrových strukturách. Kvantový transport, matice hustoty, Greenovy funkce, Wignerovy funkce. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda. Balistický transport. Kvantový Hallův jev. Simulace transportních jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34ETS

Osnovy přednášek:

1. Transport elektronů a děr v polovodičových krystalech
2. Efektivní hmotnost, pohyblivost
3. Boltzmannova transportní rovnice. Srážkové mechanismy, frekv.
4. Srážky s fonony, ionizovanými příměsmi, saturace rychlosti
5. Aproximace relaxační doby
6. Transport nosičů v silném elektr. poli, saturace rychlosti
7. Transport v magnetickém poli
8. Transport v nanometrových strukturách
9. Kvantový tr., matice hustoty, Greenovy a Wignerovy funkce
10. Rezonanční tunelování, transport elektronů v supermřížkách
11. Jednoelektronový transport, Coulombovská blokáda
12. Balistický transport
13. Kvantový Hallův jev
14. Simulace transportních jevů

Osnovy cvičení:

Projekt

Literatura:

Dle doporučení přednášejícího

Požadavky:

c

Klíčová slova:

fyzika polovodičů, elektronický transport

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)