Popis předmětu - XP34CNO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čtyroký J., Jeřábek V. Zakončení:ZK
Přednášející:Čtyroký J., Jeřábek V. Kreditů:4
Cvičící:Čtyroký J., Jeřábek V. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3727

Anotace:

Základy teorie vlnovodných struktur, metody řešení. Vazební hranol a vidová spektroskopie. Mřížkové struktury na vlnovodech. Pasivní struktury. Akustooptická interakce, elektrooptický a magnetooptický jev, struktury pro ovládání záření. Fyzikální jevy v polovod. vlnovodech, měření, aplikace integr. optiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34IO

Osnovy přednášek:

1. Teoretické a technologické principy IO
2. Materiálová základna IO
3. Šíření světla v dielektrických vlnovodových strukturách
4. Metody návrhu vlnovodových struktur
5. Hranolové a mřížkové vazební členy
6. Mřížkové struktury
7. Vidová spektroskopie
8. Základní fyzikální efekty a interakce pro IO
9. Příprava dielektrických vlnovodů a struktur
10. Pasivní vlnovodové součástky
11. Elektrooptické modulátory
12. Používané měřicí metody
13. Součástky využívající nelineárních jevů
14. Polovodičové integrované optoelektronické struktury

Osnovy cvičení:

1. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových děličů
2. Měření optických planárních vlnově selektivních děličů a nelineárních členů
3. Měření spektrálních vlastností optických planárních aktivních nelineárních vlnovodů
4. Měření optických vlnovodných vlastností elipsometrickou metodou
5. Měření optických aktivních planárních nelineárních vlnovodů zdrojem superkontinua
6. Měření optických senzorů.Ramanových senzorů. Zápočet

Literatura:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991
2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002
3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994
4. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987
5. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996
6. M.J. Adams: An Introduction to Optical Waveguides, JohnWiley&Sons Ltd., Toronto, 1981
7. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
8. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
9. On the recommendation of the lecturer

Požadavky:

c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)