Popis předmětu - XP34STV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34STV Struktury a technologie VLSI
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jakovenko J. Zakončení:ZK
Přednášející:Jakovenko J. Kreditů:4
Cvičící:Jakovenko J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3725

Anotace:

Funkční struktury IO. Bipolární, unipolární a BIMOS struktury. Struktury 3D, submikronové struktury. Problémy zmenšování struktur. Paměťové, testovací struktury. Technologické procesy VLSI. Nové technologie. Návrh IO. Návrh topografie (layout). Návrhová pravidla. Spolehlivost a výtěžnost. Perspektivy vývoje. Omezení při vývoji IO.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34STV

Osnovy přednášek:

1. Funkční struktury submikronových IO
2. Návrh analogových bloků, layout
3, Technologie SOI, SiGe, Strained Silicon
4. Struktury 3D
5. Submikronové struktury
6. Paměťové struktury
7. Testovací struktury
8. technologické procesy VLSI
9. Pokročilé polovodičové technologie
10. Návrh IO, návrh technologie
11. Návrhová pravidla
12. Spolehlivost a výtěžnost
13, Perspektivy a omezení vývoje IO
14. rezerva

Osnovy cvičení:

n

Literatura:

Behzad Razavi: "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", McGraw-Hill Education - Europe (December 1, 2000) Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer: "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th Edition)", Wiley 2001 Behzad Razavi: "RF Microelectronics", Prentice Hall PTR 1997

Požadavky:

c

Klíčová slova:

Návrh IO, SOC, Technologie IO

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)