Oceňování ve vědě a výzkumu

 • FEL
 • ČVUT
 • MŠMT
 • Průmyslové ceny
 • Nadace a ostatní
  • Cena Antonína Svobody
  • Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě vydánou v ČR v předchozím roce. Nominace na cenu může předkládat jednotlivec nebo instituce do 31. ledna.
  • Nadace Český literární fond 
   Návrhy na cenu může předkládat jednotlivec nebo instituce do 31. ledna.
  • Joseph Fourier Prize
   Návrhy podávají studenti a akademici do 15. března.
  • Neuron 
   Návrhy podává děkan nebo rektor do 31. března.
  • Cena vlády nadanému studentovi 
   Nominace na cenu mohou předkládat fyzické i právnické osoby do 31. března.
  • Česká hlava, statut
   • Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
   • Cena společnosti ABB, cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi.
   • Cena společnosti CSG, cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR.
   • Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd.
   • Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd.
   • Cena Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, cena Lorem za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup.            
  • Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie 30. června.
   Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:
  • Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists
   Návrhy podávají jednotlivci, k přihlášce je nutné přiložit dopis o podpoře od vedoucího katedry. Uzávěrka 15. července.
  • Ceny Hlávkovy nadace
   Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Rektor nominuje z každé fakulty nejvýše jednoho kandidáta (bak., mag. či dokt. studia) do 31. července.
   Cena pro nejlepší studenty elektrotechnických fakult prof. Ing. Daniela Mayera, DrSc. /2021 nová/. Jednoho kandidáta z mag./dokt. studia nominují děkani elektrotechnických fakult do 31. července (fakultní uzávěrka 23.6.).
  • Ceny předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2023 - návrh na cenu předkládá instituce, uzávěrka - 10. září 2023

Kontaktní osoba:
Mgr. Karolína Bambousová
e-mail: bambokar@fel.cvut.cz
tel. 22435 2376

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.