Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Antonín Novák - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Scheduling with uncertain processing times given by empirical distributions
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Školitel specialista doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Oponenti prof. Dvir Shabtay, Ben-Gurion University of the Negev
Prof. Dr. M.J. UETZ, University of Twente
Prof. Christoph DÜRR , Sorbonne Université - LIP6
Datum a místo 10. 03. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 3. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 9.3. 2023.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.