Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Antonio Bellon, MSc. (polokontaktní forma obhajoby)
Téma disertace Time-Varying Semidefinite Programming
Studijní obor Computer Science
Školitel Mgr. Jakub Mareček, Ph.D.
Školitel specialista Dr. Vyacheslav Kungurtsev, PhD.
Oponenti prof. Dr. Etienne de Klerk, Tilburg School of Economics and Management
prof. Andrea Simonetto, PhD., Institute Polytechnique de Paris
Alper Emre Yildirim, PhD., University of Edinburgh
Datum a místo 22. 04. 2024 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu marsaka1@fel.cvut.cz nejpozději do 22. 4. 2024 do 12 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: zelezny@fel.cvut.cz nejpozději do 22.4. 2024 do 12 hodin..

Jméno a příjmení Ing. Vít Krátký - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles in Environments with Obstacles
Studijní obor Informatika
Školitel RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Oponenti prof. Jose Ramiro Martinez de Dios, Universidad de Sevilla
Assoc. Prof. Alcherio Martinoli, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
,
Datum a místo 25. 04. 2024 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 25. 4. 2024 do 8 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: hurak@fel.cvut.cz nejpozději do 25.4. 2024 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Mgr. Barbora Rehák Bučková - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Classification and Prediction of Interindividual Differences from Multimodel Neuroimaging Data
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing.Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
Oponenti Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Tim Hahn, Universitätsklinikum Münster
Yujiang Wang, Ph.D., CNNP Lab, University of Newcastle
Jaroslav Rokicki, Ph.D., University Hospital, Oslo
Datum a místo 02. 05. 2024 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E- 112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 2. 5. 2024 do 9 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 2.5.2024 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Vít Losenický
Téma disertace Prospective methods for optimal design of electrically small antennas
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Oponenti prof. Anja Skrivervik, EPFL, Lausanne, Switzerland
prof. Lars Jonsson, KTH, Stockholm, Sweden
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT v Brně
Datum a místo 14. 05. 2024 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:C4-80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michaela Poplová
Téma disertace Photocount statistics and spectral analysis of ultraweak photon emission from biological systems
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
Školitel specialista Ing. Michal Cifra, Ph.D.
Oponenti prof. Cristiano de Mello Gallep, UNICAMP - FT, Limeira, Brasil
PD Dr. sc. nat. Felix Scholkmann, BORL - Neonatology, University Hospital Zürich, Switzerland
Mgr. Marek Rác, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci
Datum a místo 17. 05. 2024 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Otta - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Multiple-Domain Optimal Control
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Slovenská Technická Univerzita
doc. Ing. Jaromír Fišer, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
prof. Jan Åslund, Linköping University
Datum a místo 17. 05. 2024 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 17. 5. 2024 do 9 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 17. 5. 2024 do 9 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.