Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Michal Voldán
Téma disertace Advances in Acoustic Thermometry
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D.
Školitel specialista Dr. Ing. Libor Husník
Oponenti prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., FEL ČVUT v Praze
Dr. Pierrick Lotton, Universite du Maine, Le Mans, France
Datum a místo 27. 09. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Petr Ryšavý, MSc. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Efficient genome similarity estimation for learning from sequencing data
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Oponenti prof. Joe Song, Department of Computer Science, New Mexico State University
doc. Ing. Vlad Popovici, PhD, Integrativní bioinformatika a biostatistika, Přírodovědecká fakulta, MUNI
Ing. Matej Lexa, Ph.D., Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, MUNI
Datum a místo 03. 10. 2023 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN: E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 10. 2023 do 12 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 10 . 2023 do 12 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.