Obhajoby disertačních prací

Archív

S obhájenými disertačními pracemi je možné se seznámit v knihovně FEL, Technická 2, Praha 6 - Dejvice.


Jméno a příjmení Ing. Jan Žegklitz - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Enhancements of Genetic Programming-based Symbolic Regression Algorithms
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Ing. Petr Pošík, Ph.D.
Oponenti Prof. Michael Affenzeller, Priv.-Doz., Dipl. Ing., Dr., Department of Software Engineering, School of Informatics, Communications and Media, University
Prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., VUT Brno
Prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. , VŠB-TU Ostrava
Datum a místo 13. 01. 2022 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailové adrese rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 12.1.2022.

Jméno a příjmení Ing. Jiří Šmarhák - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Simulation of Carbon-based Nanostructures
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Oponenti doc. Dr. Ing. Ivan Richter, FJFI ČVUT v Praze
prof. Karol Kalna, Faculty of Sci. & Eng., Swansea University, UK
RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 24. 01. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 24. 1. 2022 do 12:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - husak@fel.cvut.cz nejpozději do 24. 1. 2022 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Spurný - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace A Complex System for Fast and Reliable Deployment of Cooperating Autonomous Aerial Vehicles
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Oponenti prof. Enrico Pagello, Faculty of Engineering, University of Padua
Dominik Belter, Ph.D., DSc., Poznan University of Technology, Institute of Robotics and Machine
Ing. Miroslav Flídr, Ph.D., ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd, katedra kybernetiky
Datum a místo 27. 01. 2022 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailové adrese rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 26. 1. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Eduard Alibekov - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Symbolic Regression for Reinforcement Learning in Continuous Spaces
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Školitel specialista prof. Dr. Ing. Robert Babuška
Oponenti prof. Dr. Ing. Lucian Busoniu, Technical University of Cluj-Napoca
prof. Dr. Ing. Thomas Runkler, TU Munchen
doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc., FEL, ČVUT
Datum a místo 15. 02. 2022 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailové adrese rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 14. 2. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Jakub Pospíšil - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Compact structured illumination microscopy and performance evaluation in live cell super-resolution imaging
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
Školitel specialista Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
Oponenti prof. Theo Lasser, Professor Emeritus, EPFL
prof. Peter Anthony Gerard McCourt, UiT The Arctic University of Norway
Ing. Martin Čapek, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Datum a místo 17. 03. 2022 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailové adrese fliegek@fel.cvut.cz nejpozději do 17.3.2022 do 12:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny předsedovi komise prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. - xzvanove@fel.cvut.cz

Jméno a příjmení Ing. František Malinka - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Semantic Biclustering
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Oponenti Doc. Mgr. Bronislava Brejová, Ph.D., University in Bratislava, Slovakia
Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., Ústav informačních systémů, FIT VUT Brno
Doc. Tomáš Kliegr, Ph.D., Katedra informačního a znalostního inženýrství, VŠE v Praze
Datum a místo 21. 03. 2022 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 20. 3. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Petr Veselý - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže
Studijní obor 2602V009 Elektrotechnologie a materiály
Školitel doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Školitel specialista Oliver Krammer, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., FEI TU v Košiciach
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., FEKT VUT Brno
Ing. Vratislav Žák, CSc., Praha
Datum a místo 07. 04. 2022 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 7. 4. 2022 do 10:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise prof. Ing. Miroslava Husáka, CSc. - husak@fel.cvut.cz nejpozději do 7. 4. 2022 do 10 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ján Tomlain
Téma disertace Frequency response analysis in high voltage machines diagnostics
Studijní obor 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Josef Vedral, CSc.
Školitel specialista Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. František Janíček, PhD., FEI STU Bratislava, Slovensko
prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Ing. Jiří Brázdil, Ph.D., MBA, ORGREZ, a.s.
Datum a místo 05. 05. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Erik Derner - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Data-efficient methods for model learning and control in robotics
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Robert Babuška
Oponenti prof. Dr. Peter A. N. Bosman, CWI - Dutch National Research Institute for Mathematics and Computer Science
prof. Dr. Ing. Dipl. Math. Dr. h. c. mult. Radu-Emil Precup, Polytechnic University of Timisoara
Assist. Prof. Cosimo Della Santina, Ph.D., TU Delft
Datum a místo 17. 05. 2022 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 5. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: michael.sebek@fel.cvut.cz nejpozději do 15. 5. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Drábek
Téma disertace New methods for automatic illuminance and indoor sound distribution measurement
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Peter Počta, PhD., FEIT Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Ján Šaliga, CSc., FEI Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
Datum a místo 10. 06. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Košík
Téma disertace Bifurcation analysis and control methods for inductively coupled power transfer
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
Školitel specialista Ing. Karel Buhr, CSc.
Oponenti prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., FEIT ŽU v Žiline
doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
Datum a místo 22. 06. 2022 od 10,45 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Košťál
Téma disertace On-line identification methods of induction machines parameters
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
Školitel specialista prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Tomáš Komrska, Ph.D., RICE FEL ZČU v Plzni
Ing. Petr Gric, Ph.D., MBA, PEG, spol. s r.o.
Datum a místo 22. 06. 2022 od 9,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Pavel Vančura - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Column-parallel sampling for a monolithic pixel detector
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
Oponenti prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT Brno
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., FEI STU Bratislava
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., TF ČZU v Praze
Datum a místo 23. 06. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: husak@fel.cvut.cz nejpozději do 23.6.2022 do 12:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - husak@fel.cvut.cz nejpozději do 23.6.2022 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ondrej Tereň
Téma disertace Dielectric Spectroscopy in High Voltage Machines Diagnostics
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Josef Vedral, CSc.
Školitel specialista Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Oponenti prof. Dr hab. inž. Marek Florkowski, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
prof. Ing. František Janíček, PhD., FEI STU Bratislava, Slovensko
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Datum a místo 28. 06. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Šalanský - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Robot Learning and Perception in Sensory Deprived Environment
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Ing. Petr Novák, Fakulta strojní, katedra robotiky VŠB, Ostrava
prof. Ing. František Duchoň, PhD., Národné centrum robotiky, Bratislava
Assoc. Prof. Panagiotis Papadakis, Département Informatique, France
Datum a místo 29. 06. 2022 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Václav Procházka
Téma disertace Biosensors based on nanocrystalline diamond
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel Ing. Pavel Kulha, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Alexander Kromka, DrSc.
Oponenti prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT Brno
Ing. Václav Petrák, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., TF ČZU v Praze
Datum a místo 30. 08. 2022 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Benka
Téma disertace Pixel detector designed in SOI CMOS technology
Studijní obor 2612V015 Elektronika
Školitel prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Miroslav Havránek, Dr. rer. nat.
Oponenti doc. Dr. Ing. Pavel Horský, onsemi Brno
prof. Ing. Jaroslav Jerhot, DrSc., FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., FEKT VUT Brno
Datum a místo 30. 08. 2022 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Michal Mašek
Téma disertace Utilization of symmetries in antenna modal analysis
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Oponenti Dr. Ulrich Jakobus, vice-president Electromagnetic Solutions of Altair, Germany
assoc. Prof. Simone Genovesi, University of Pisa, Italy
prof. Dr.-Ing. Dirk Manteuffel, Leibniz University of Hannover, Germany
Datum a místo 27. 09. 2022 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce po předchozím ohlášení na e-mailové adrese stanislav.zvanovec@cvut.cz nejpozději do 27.9.2022 do 10:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny předsedovi komise prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - pata@fel.cvut.cz

Jméno a příjmení Ing. Michal Červený
Téma disertace Controlling the propagation of electromagnetic waves using artificial materials
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.
Školitel specialista prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Oponenti prof. Zvonimir Šipuš, FEEC, University of Zagreb, Croatia
prof. Daniel Sjöberg, Faculty of Engineering, Lund University, Sweden
Dr. Jan Eichler, Dassault Systems CZ, spol. s r.o.
Datum a místo 27. 09. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení ke schůzce po předchozím ohlášení na e-mailové adrese stanislav.zvanovec@cvut.cz nejpozději do 27.9.2022 do 10:00 hod. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny předsedovi komise prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - pata@fel.cvut.cz

Jméno a příjmení Ing. Václav Burda - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Telemetry Systems for Diabetes Mellitus
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D., VUT Brno
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. LF UK
prof. Misha Pavel, Ph.D., Northeastern University
Datum a místo 10. 10. 2022 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 (Vyčichlova knihovna) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 10. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 10 . 2022.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Lipčák
Téma disertace Field oriented control of induction motor with included nonlinearities and parameter variation
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Jakub Talla, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Datum a místo 11. 10. 2022 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Lenka Šedková
Téma disertace Structural health monitoring of aerospace composite structures using ultrasonic guided waves
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Oponenti Ing. Zdeněk Převorovský, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D., Fakulta strojní VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., Fakulta stavební VUT Brno
Datum a místo 26. 10. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Aleksandra Baskakova
Téma disertace New microwave components for distance and Imaging measurement
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.
Oponenti prof. Viktor Krozer, Department of Physics, Goethe University Frankfurt, Germany
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT Brno
Ing. Martin Hudlička, Ph.D., Český metrologický institut
Datum a místo 08. 11. 2022 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Dlask - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Block-Coordinate Descent and Local Consistencies in Linear Programming
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.
Oponenti PD Dr. Bogdan Savchynskyy, Universitat Heidelberg
prof. Stanislav Živný, PhD., University of Oxford
George Katsirelos, Ph.D., MIA Paris, INRAE
Datum a místo 24. 11. 2022 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 23.11. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 23. 11. 2022.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Šefl - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Influence of supraharmonics on aging rate of polymeric insulation materials
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3907V001 Elektroenergetika
Školitel doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Ing. Rainer Haller, TU Regensburg a FEL ZČU v Plzni
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach, VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD., FEI TU Košice, Slovensko
Datum a místo 29. 11. 2022 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno prostřednictvím https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkNTZkNDktMGEwNi00Yjc3LWFjZWItMzk5MzQwYTcyNjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22d32f6f51-875e-46e1-b211-ab7983686b92%22%7d . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. - zdenek.muller@fel.cvut.cz nejpozději do 29.11.2022 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Hanuš - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Measurement and Monitoring of Energy Consumption in Aviation: Diagnostics and Detection of Degradations
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Róbert Bréda, PhD., Letecká fakulta TU v Košiciach, SK
doc. Ing. Michal Dub, Ph.D., Praha
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Technická fakulta ČZU v Praze
Datum a místo 30. 11. 2022 od 15,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno prostřednictvím https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aR81a3QSToLx32kEVdaKahTjm8H5fKG9FZxRJLLbC1201%40thread.tacv2/General?groupId=f518f597-35d1-40b1-8c15-991ef021d74d&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8 . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny předsedovi komise: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - holubjan@fel.cvut.cz nejpozději do 30.11.2022 do 13 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jiří Šmejcký
Téma disertace Optický aktivní planární vlnovod s rozšířenou spektrální charakteristikou
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2612V015 Elektronika
Školitel doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc., FJFI ČVUT v Praze
doc. Dr. Ing. Martin Míka, VŠCHT Praha
prof. Ing. František Uherek, PhD., FEI STU v Bratislavě, Slovensko
Datum a místo 01. 12. 2022 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Ron - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel Ing. Pavel Burget, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Marcello Pellicciari, Universitá di Modena
prof. Bengt Lennartson, Chalmers University
Assoc. Prof. Nizar Chatti, University of Angers
Datum a místo 10. 01. 2023 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Pro veřejnost bude průběh přenášen na následujícím odkazu: Seznam kanálů FEL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQlAS7MAn74ekXymi3D6GdKo. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: Michael.Sebek@fel.cvut.cz, nejpozději do 9. 1. 2023.

Jméno a příjmení Ing. Nicolas Lambert - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Electrical properties of doped diamond in high electric field
Studijní obor P0533D110030 Applied Physics
Školitel Vincent Mortet, Ph.D.
Školitel specialista prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Oponenti Dr.rer.nat. habil., Dr. Ing. Christoph E. Nebel, Diamond and Carbon Applications, GmbH, Freiburg, Germany
Karine Isoird, University of Toulouse III Paul Sabatier, LAAS CNRS, France
Ing. Gabriel Vanko, PhD., Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
Datum a místo 17. 01. 2023 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a56AInUOzYNuxrC3akrFtZnA4ih_WEhkAZxK_fvPaomw1%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=9e52b8da-a491-4a3b-8835-521514384416&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. - dusekk1@fel.cvut.cz nejpozději do 17.1.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Theodor Terrich - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Optimalizace a řízení soustav veřejného osvětlení
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3907V001 Elektroenergetika
Školitel Ing. Petr Žák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU Bratislava
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., FEL ZČU Plzeň
Datum a místo 18. 01. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno prostřednictvím https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3NTc1YTYtMDk4NS00YmI3LTk1N2QtMjY0ZGZlYzNmMGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22d32f6f51-875e-46e1-b211-ab7983686b92%22%7d . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. - zdenek.muller@fel.cvut.cz nejpozději do 18.1.2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Michal Trnka - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Context-aware security of Internet of Things applications
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Karel Richta, CSs.
Školitel specialista Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D.
Oponenti prof. RNDR. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Masarykova Univerzita
prof. Dongwan Shin, Ph.D., Computer Science & Engineering, New Mexico Tech
prof. Liang Dong, Ph.D., School of Engineering and Computer Science, Baylor University
Datum a místo 23. 01. 2023 od 18:30 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Polokontaktní forma obhajoby přes MS Teams, kde bude zřízena schůzka, na kterou vzdáleně připojení účastní obdrží od předsedy komise odkaz po předchozím ohlášení na emailu marsaka1@fel.cvut.cz do 22.1.2023 do 12 hod.

Jméno a příjmení Ing. Antonín Novák - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Scheduling with uncertain processing times given by empirical distributions
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Školitel specialista doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Oponenti prof. Dvir Shabtay, Ben-Gurion University of the Negev
Prof. Dr. M.J. UETZ, University of Twente
Prof. Christoph DÜRR , Sorbonne Université - LIP6
Datum a místo 10. 03. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 3. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 9.3. 2023.

Jméno a příjmení Ing. Teymur Azayev - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Robotic control with deep-learned structured policies
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Carlo D´Eramo, Center For Artificial Intelligence and Data Science, Universität Würzburg
Assistant prof. Krzysztof Walas, Poznan University of Technology
Assoc. Prof. Panagiotis Papadakis, Départment Informatique, IMT Atlantique Bretange-Paysde la Loire, France
Datum a místo 28. 03. 2023 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 28.3.2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 3.2023.

Jméno a příjmení Ing. David Kala - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Image processing pipelines for analysis of clinical human MRI
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Školitel specialista prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Oponenti doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze
professor Simon Keller, Institute of Systems, Molecular and Inter. Biology, Univ. of Liverpool
Datum a místo 17. 04. 2023 od 14,45 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím MS Teams - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMzYTdjMmYtNGRiNy00Mjg1LTlhNWUtMTEzM2E5ZWJkZTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22255e49af-0da3-4d29-bf80-5c8bc8d00a4d%22%7d . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. - sovka@fel.cvut.cz nejpozději do 17.4.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Václav Grim, MSc. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Optimization of magnetic sensors
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Školitel specialista Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Letecká fakulta TU v Košicích, SK
Dr. Gabor Vertésy, D.Sc., Centre for Energy Research, ITPMSci, Budapest, HU
prof. Dr. Ing. Piotr Wisniowski, AGH University of Sci & Technology, Krakow, PL
Datum a místo 26. 04. 2023 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím https://meet.google.com/msb-jykt-sjz. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - holubjan@fel.cvut.cz nejpozději do 26.4.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Benedikt - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Energy-aware scheduling with resource state considerations: Modeling and optimization
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Oponenti prof. dr. Broos Maenhout, Ghent University
prof. Alice YALAOUI, Université de Technologie de Troyes
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., MFF UK
Datum a místo 09. 05. 2023 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 9.5.2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: Michael.Sebek@fel.cvut.cz nejpozději do 9.5.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Munzar
Téma disertace Ion deflectometry in Z-pinch plasmas
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 1701V011 Fyzika plazmatu
Školitel prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Karel Řezáč, Ph.D.
Oponenti Brian Appelbe, PhD., Faculty of Natural Sci., Imperial College London, UK
doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., MFF UK Praha
Datum a místo 17. 05. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Martin Gurtner - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Distributed optimization for multi-object manipulation by shaping spatial force fields
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Hurák
Školitel specialista Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.
Oponenti prof. Anders Hansson, Linköping University
Assoc. Prof. Aude Bolopion , FEMTO-ST Institute
Ing. František Mach, Ph.D. , Západočeská univerzita v Plzni
Datum a místo 26. 05. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 25. 5. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: michael.sebek@fel.cvut.cz nejpozději do 25.5.2023.

Jméno a příjmení Ing. Rostislav Karásek - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Multipath assisted positioning using machine learning
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Školitel specialista Dr.-Ing. Christian Gentner
Oponenti prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D., UREL, FEKT VUT Brno
prof. MSc. Simona Lohan, PhD., Tampere University, Finland
prof. Dr.-Ing. Wei Wang, Chang'an University, China
Datum a místo 30. 05. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím MS Teams. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - petr.pata@cvut.cz nejpozději do 30.5.2023 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Mgr. Petr Švarný - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Perirobot space representations for safe human-robot interaction
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Oponenti prof. Michael Hofbaur , University of Klagenfurt, Department of Smart Systems Technologies
Assoc. prof. Andrea Maria Zanchettin, Politecnico di Milano, Italy
Assoc. prof. Bakir Lacevic, University of Sarajevo, Bosnia a Herzegovina
Datum a místo 15. 06. 2023 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 14. 6. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise:vaclav.hlavac@cvut.cz, nejpozději do 15. 6. 2023. do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Tabaček - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace State estimation and fault detection with reduced error sensitivity to parameters
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Oponenti prof. Fredrik Gustafsson, Linköping Universtiy
doc. Ing. Straka Ondřej, Ph.D., ZČU Plzeň
prof. Dusan Krokavec, TU Košice
Datum a místo 16. 06. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 6. 2023 do 9hod. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 6. 2023

Jméno a příjmení BSc. Mohammadsaleh Nikooroo, M.Phil. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Self-optimizing mobile networks with UAVs
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Oponenti Prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., Slovak University of Technology, FEI, Bratislava, SK
Dr. Vasilis Friderikos, King's College London, FNMESci, London, UK
Assoc. Prof. Diana Moya Osorio, PhD., University of Oulu, FITEE, Oulu, Finland
Datum a místo 28. 06. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:B3 - 608 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení po předchozím ohlášení na e-mailové adrese simak@fel.cvut.cz . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. - simak@fel.cvut.cz nejpozději do 28.6.2023 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jan Cagáň
Téma disertace Structural health monitoring of carbon composite structures by means of electrical resistance tomography
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, PH.D.
Oponenti prof. Lidia Jackowska-Strumillo, D.Sc. Eng., Institut of Applied Computer Sci., LUT, Poland
prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., Ústav teoretické a aplik. mechaniky AV ČR, v.v.i., Centrum Telč
Datum a místo 28. 06. 2023 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Jakub Hendrich - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Adaptive Acceleration Techniques for Ray Tracing
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Michael Guthe, Bayreuth University
doc. Dr. Alexander Wilkie, Univerzita Karlova
Dr. Jacco Bikker, Utrecht University
Datum a místo 29. 06. 2023 od 11:00 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu horacka@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: slavik@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2022.

Jméno a příjmení Ing. David Futschik - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Leveraging machine learning for artistic stylization
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. John Collomosse, University of Surrey
prof. Dr. Jing Liao, City University of Hong Kong
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., ČVUT
Datum a místo 29. 06. 2023 od 9:30 hod.
v místnosti č. KN:E-409 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu horacka@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: slavik@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 6. 2022.

Jméno a příjmení Yash Patel, MSc.- POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions
Studijní obor Computer Science
Školitel prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Oponenti Univ.Prof. Dipl. Ing. Dr. Georg Langs, Medical University of Vienna
Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc., ÚTIA AV ČR
Yannis Kalantidis, Ph.D., Naver Labs Europe
Datum a místo 30. 06. 2023 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 30. 6. 2023 do 12 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 30. 6. 2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Salman Hasn, MSc.
Téma disertace Inspection of complex objects utilizing energy-sensitive X-ray imaging
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2612V015 Elektronika
Školitel Ing. Daniel Vavřík, Ph.D.
Školitel specialista Dr. rer. nat. Martin Peter Pichotka
Oponenti doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., Technologický park Brno, a.s.
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD., ÚJFI FEI STU v Bratislave, SK
Datum a místo 05. 09. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 221 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Lavr Vetoshkin - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Enhancing power system stability with grid-forming control of power converters
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3907V001 Elektroenergetika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
Školitel specialista doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Oponenti doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., FEI TU Košice, Slovensko
Datum a místo 13. 09. 2023 od 9,30 hod.
v místnosti č. T2:F1 - 114 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení po předchozím ohlášení na e-mailové adrese zdenek.muller@fel.cvut.cz . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy zdenek.muller@fel.cvut.cz nejpozději do 13.9.2023 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Milan Němý - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Basal Forebrain, Cholinergic White Matter Pathways and Cognition in Normal Aging and Alzheimer´s Disease
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Školitel specialista Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Oponenti Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., CEITEC MUNI
Assoc. Prof. Rodrigo Moreno, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Ing. Zenon Starčuk, CSc, ÚPT AV ČR
Datum a místo 15. 09. 2023 od 11:00 hod.
v místnosti č. KN:E- 112 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 15. 9. 2023 do 9 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 15. 9. 2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Michal Voldán
Téma disertace Advances in Acoustic Thermometry
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D.
Školitel specialista Dr. Ing. Libor Husník
Oponenti prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., FEL ČVUT v Praze
Dr. Pierrick Lotton, Universite du Maine, Le Mans, France
Datum a místo 27. 09. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Petr Ryšavý, MSc. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Efficient genome similarity estimation for learning from sequencing data
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Oponenti prof. Joe Song, Department of Computer Science, New Mexico State University
doc. Ing. Vlad Popovici, PhD, Integrativní bioinformatika a biostatistika, Přírodovědecká fakulta, MUNI
Ing. Matej Lexa, Ph.D., Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, MUNI
Datum a místo 03. 10. 2023 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN: E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 10. 2023 do 12 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 10 . 2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Mgr. Andrés Quilis Sandemetrio - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY Double Degree
Téma disertace Lipschitz structure of metric and Banach spaces
Studijní obor P0541D170033 Mathematical Engineering
Školitel prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc.
Školitel specialista prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc., prof. Vicente Montesinos Santalucia
Oponenti prof. Gilles Godefroy, Institut de Mathématiques de Jussieu (IMJ), France
prof. Gilles Lancien, Université de Franche-Comté-Besancon, France
doc. Antonin Prochazka, Université de Franche-Comté-Besancon, France
Datum a místo 03. 11. 2023 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu eva.novotna@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 11. 2023 do 9 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: tiser@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 11 . 2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Martin Urban - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Detection of X-ray radiation in vacuum
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. RNDr. René Hudec, CSc.
Školitel specialista Ing. Ladislav Sieger, CSc.
Oponenti prof. John Nousek, PennState University, Astronomy and Astrophysics, USA
Dr. Peter Friedrich, Max Planck Institute for ext. Physics, Germany
Dr. Charly Feldman, School of Physics and Astronomy, University of Leicester, UK
Datum a místo 16. 11. 2023 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude také umožněno prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 11. 2023 do 10 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 11 . 2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Nentvich - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Data processing for all-sky monitoring based on Lobster-eye optics
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. RNDr. René Hudec, CSc.
Školitel specialista Ing. Ladislav Sieger, CSc.
Oponenti prof. Richard Willingale, School of Physics and Astronomy, University of Leicester, UK
Dr. Peter Predehl, Max Planck Institute for extraterrestial Physics, Germany
prof. John Nousek, PennState University, Astronomy and Astrophysics, USA
Datum a místo 16. 11. 2023 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude také umožněno prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 11. 2023 do 10 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 11 . 2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Veronika Stieglitz - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Simulation and application of advanced nanolayers and optical elements for space X-Ray imaging
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. RNDr. René Hudec, CSc.
Školitel specialista Ing. Ladislav Sieger, CSc.
Oponenti prof. Dr. Thomas Boller, Max Planck Institute for extraterrestial Physics, Germany
Dr. Vincenzo Cotroneo, INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, Italy
prof. Ing. Josef Zicha, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze
Datum a místo 16. 11. 2023 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude také umožněno prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 11. 2023 do 10 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 3. 11 . 2023 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Michal Polic - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAHOBY
Téma disertace Uncertainty in Structure from Motion Algorithms
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Oponenti Assoc. prof. Laurent Kneip, School of Information and Technology, ShanghaiTech University, China
Ass. professor Magnus Oskarsson, Faculty of Engineering, Lund University, Sweden
Doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D., Ústav počítačové grafiky a multimédií, FIT, VUT
Datum a místo 22. 11. 2023 od 12:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 22. 11. 2023 do 10 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 22. 11 . 2023 do 10 hodin.

Jméno a příjmení Zarathustra Goertzel, MSc. POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Learning Inference Guidance in Automated Theorem Proving
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel Mgr. Josef Urban, Ph.D.
Školitel specialista Mgr. Jan Jakubův Ph.D.
Oponenti prof. Robert Veroff, University of New Mexico
prof. Tanel Tammet, Tallinn University of Technology
Dr. Jens Otten, University of Oslo
Datum a místo 29. 11. 2023 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 29. 11. 2023 do 14 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: flach@fel.cvut.cz nejpozději do 29. 11 . 2023 do 13hodin.

Jméno a příjmení Ing. Vít Cibulka - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace The Koopman and moment-sum-of-squares approach for control: computational methods and applications
Studijní obor Kybernetika a robotika
Školitel doc.Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Milan Korda, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Micha Kvasnica, Ph.D., Slovenská Technická Univerzita
Prof. Mazen Alamir, GIPSA-lab, Control Systems Department
,
Datum a místo 08. 12. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 8. 12. 2023 do 8 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 8. 12. 2023.

Jméno a příjmení Ing. Petr Hron - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Signal processing in wireless physical layer coding radio networks with weak system state information
Studijní obor P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace - Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
Oponenti prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., FI PEVŠ, Bratislava, SK
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Ing. Petr Pánek, CSc., Dicom, spol. s r.o., Uherské Hradiště
Datum a místo 08. 12. 2023 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude také umožněno prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu fliegek@fel.cvut.cz nejpozději do 8. 12. 2023 do 10 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: xzvanove@fel.cvut.cz nejpozději do 8. 12. 2023 do 10 hodin.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.