Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Teymur Azayev - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Robotic control with deep-learned structured policies
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Carlo D´Eramo, Center For Artificial Intelligence and Data Science, Universität Würzburg
Assistant prof. Krzysztof Walas, Poznan University of Technology
Assoc. Prof. Panagiotis Papadakis, Départment Informatique, IMT Atlantique Bretange-Paysde la Loire, France
Datum a místo 28. 03. 2023 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 28.3.2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 3.2023.

Jméno a příjmení Ing. David Kala - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Image processing pipelines for analysis of clinical human MRI
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2602V013 Teoretická elektrotechnika
Školitel prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Školitel specialista prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Oponenti doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze
professor Simon Keller, Institute of Systems, Molecular and Inter. Biology, Univ. of Liverpool
Datum a místo 17. 04. 2023 od 14,45 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím MS Teams. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. - sovka@fel.cvut.cz nejpozději do 17.4.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Václav Grim, MSc. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Optimization of magnetic sensors
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Školitel specialista Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Letecká fakulta TU v Košicích, SK
Dr. Gabor Vertésy, D.Sc., Centre for Energy Research, ITPMSci, Budapest, HU
prof. Dr. Ing. Piotr Wisniowski, AGH University of Sci & Technology, Krakow, PL
Datum a místo 26. 04. 2023 od 14,30 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro veřejnost bude umožněn přístup prostřednictvím https://meet.google.com/msb-jykt-sjz. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - holubjan@fel.cvut.cz nejpozději do 26.4.2023 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Benedikt - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Energy-aware scheduling with resource state considerations: Modeling and optimization
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Oponenti prof. dr. Broos Maenhout, Ghent University
prof. Alice YALAOUI, Université de Technologie de Troyes
doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., MFF UK
Datum a místo 09. 05. 2023 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 9.5.2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: Michael.Sebek@fel.cvut.cz nejpozději do 9.5.2023 do 12 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.