Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Viktor Walter - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Visual relative localization and stabilization of cooperating unmanned helicopters
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Oponenti Juan Andrade Cetto, MSc., PhD., IRI, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
Andreagiovanni Reina, MSc., PhD., University of Konstanz, Germany
,
Datum a místo 20. 06. 2024 od 13:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 20. 6. 2024 do 12 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 20.6.2024 do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Antonín Krpenský
Téma disertace Control and analysis of acoustic and elastic wave fields based on selected inhomogeneous structures
Studijní obor P0788D110001 Akustika
Školitel prof. Dr. Ing. Michal Bednařík
Oponenti Dr. Pierrick Lotton, LAUM Université du Maine, France
prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
,
Datum a místo 24. 06. 2024 od 11,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Illner - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Identification of vocal biomarkers in Parkinson´s disease and related movement disorders via automated acoustic analysis
Studijní obor Bioinženýrství
Školitel doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. -Ing. Elmar Nöth, University of Erlangen-Nuremberg
doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., Neurologická klinika, 1. LF UK
,
Datum a místo 25. 06. 2024 od 14:00 hod.
v místnosti č. T2:A4-7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rmiciaema@fel.cvut.cz nejpozději do 24.6.2024 do 13 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 24.6.2024 do 13 hodin.

Jméno a příjmení Ing. David Woller - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Metaheuristic algorithms for optimization problems sharing permutative representation
Studijní obor P0613D140022 Informatika
Školitel RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.
Oponenti prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK Praha
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., Fakulta informatiky MU Brno
prof. Rosa Figueiredo, PhD., University of Avignon, France
Datum a místo 26. 06. 2024 od 13,00 hod.
v místnosti č. A 716 CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: marcela.kvasnickova@cvut.cz nejpozději do 26.6.2024 do 13 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: faiglj@fel.cvut.cz nejpozději do 26.6.2024 do 13 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Filip Svoboda (polokontaktní forma obhajoby)
Téma disertace Structured control laws for flexible wing concepts
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
Oponenti priv. -Doz. Dr. Alexander Schirrer, TU Wien
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., FS ČVUT
Dr. Mushfiqul Alam, Cranfield University
Datum a místo 16. 09. 2024 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 16.9.2024 do 9 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 16.9.2024 do 9 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.