Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Mgr. Petr Švarný - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Perirobot space representations for safe human-robot interaction
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Oponenti prof. Michael Hofbaur , University of Klagenfurt, Department of Smart Systems Technologies
Assoc. prof. Andrea Maria Zanchettin, Politecnico di Milano, Italy
Assoc. prof. Bakir Lacevic, University of Sarajevo, Bosnia a Herzegovina
Datum a místo 15. 06. 2023 od 14:00 hod.
v místnosti č. KN: G-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 14. 6. 2023. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise:vaclav.hlavac@cvut.cz, nejpozději do 15. 6. 2023. do 12 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Tabaček - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace State estimation and fault detection with reduced error sensitivity to parameters
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
Oponenti prof. Fredrik Gustafsson, Linköping Universtiy
doc. Ing. Straka Ondřej, Ph.D., ZČU Plzeň
prof. Dusan Krokavec, TU Košice
Datum a místo 16. 06. 2023 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 6. 2023 do 9hod. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 16. 6. 2023

Jméno a příjmení BSc. Mohammadsaleh Nikooroo, M.Phil. - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Self-optimizing mobile networks with UAVs
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V013 Telekomunikační technika
Školitel doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Oponenti Prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., Slovak University of Technology, FEI, Bratislava, SK
Dr. Vasilis Friderikos, King's College London, FNMESci, London, UK
Assoc. Prof. Diana Moya Osorio, PhD., University of Oulu, FITEE, Oulu, Finland
Datum a místo 28. 06. 2023 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:B3 - 608 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Pro vzdálené připojení bude použita videokonferenční platforma MS Teams. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude umožněno připojení po předchozím ohlášení na e-mailové adrese simak@fel.cvut.cz . Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. - simak@fel.cvut.cz nejpozději do 28.6.2023 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jan Cagáň
Téma disertace Structural health monitoring of carbon composite structures by means of electrical resistance tomography
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, PH.D.
Oponenti prof. Lidia Jackowska-Strumillo, D.Sc. Eng., Institut of Applied Computer Sci., LUT, Poland
prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., Ústav teoretické a aplik. mechaniky AV ČR, v.v.i., Centrum Telč
Datum a místo 28. 06. 2023 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.