Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jiří Dostál - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Hydronic Networks: Concepts and Control
Studijní obor Řídicí technika a robotika
Školitel prof. Ing. Vladimír Havlena CSc.
Oponenti Priv.-Doz Dr. Alexander Schirrer, TU Wien
prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., ZČU Plzeň
prof. Anatolijs Borodinecs, Riga Technical University
Datum a místo 04. 03. 2024 od 10:00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu petrasva@fel.cvut.cz nejpozději do 4. 3. 2024 do 8 hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sebekm1@fel.cvut.cz nejpozději do 4. 3. 2024 do 8 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Straka - polokontaktní forma obhajoby
Téma disertace Learning peripersonal space representations: From brains to robots
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Školitel specialista doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Oponenti prof. Giandomenico Iannetti, University College London
prof. Martin V. Butz, Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Justine Cléry, Ph.D., McGill University, Montréal, Canada
Datum a místo 28. 03. 2024 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-218 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 28. 3. 2024 do 14hodin. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 28.3. 2024 do 14 hodin..

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.