Disertační práce - formální náležitosti

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.