Tematické okruhy státních zkoušek magisterského studijního programu Kybernetika a robotika 2016

Povinný okruh programu

 1. Matematické modely dynamických systémů lineárních i nelineárních. Různé koncepty stability. Lineární systémy s více vstupy a více výstupy. Odhadování stavu. Stavová a výstupní zpětná vazba (B3M35LSY Lineární systémy).
 2. Autonomní robotika: Řídicí architektury autonomních robotů, plánování v robotice, lokalizace a mapování robotu (B3M33ARO Autonomní robotika).
 3. Detekce poruch, odolnost vůči poruchám, spolehlivost, diagnostika mechanických, elektronických a elektromechanických systémů (B3M38DIT Diagnostika a testování).

Oborový okruh: Robotika

 1. Bayesovské a nebayesovské rozhodování. Lineární a nelineární metody pro klasifikaci a regresi. Pravděpodobnostní modelování: Bayesovské sítě, skryté Markovské modely. Plánování a rozvrhování. (B3M33UI Umělá inteligence)
 2. Současná lokalizace a mapování. Robotická manipulace. Silově poddajný robot. Více spolupracujících robotů (B3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika).
 3. Systémy reálného času a jejich rozvrhování. Bezpečnostně kritický software (B3M35PSR Programování systémů reálného času).
 4. Modelování a analýza výrobních systémů, sémantické technologie, deskripční logika a vyvozování, ontologie (porovnávání, mapováním a učení), dotazovací jazyk SPARQL (B3M33PIS Průmyslové informační systémy).
 5. Popis, kalibrace a analýza kinematiky průmyslových robotů (B3M33PRO Pokročilá robotika).

Oborový okruh: Systémy a řízení

 1. Nelineární systémy, stabilita a analýza. Různé typy linearizace nelineárních modelů (B3M35NES Nelineární systém).
 2. Optimalita a optimalizační metody pro návrh regulátorů. Robustnost, její testování a návrh robustních regulátorů (B3M35ORR Optimální a robustní řízení).
 3. Stochastické modelování. Neurčitost. Optimální odhadování stavů. Adaptivní řízení. Pravděpodobnostní detekce a izolace poruch (B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce).
 4. Systémy diskrétních událostí a hybridní systémy (B3M35SDU Systémy diskrétních událostí).
 5. Sítě a jejich analýza. Teorie grafů. Distribuované řízení a odhadování (B3M35DRS Dynamika a řízení sítí).

Oborový okruh: Senzory a přístrojová technika

 1. Metody a obvody pro zpracování a digitalizaci analogových signálů (B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů).
 2. Videometrie a bezkontaktní měření (B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření).
 3. Virtuální instrumentace a modulární systémy pro měření a analýzu signálů (B3M38VIN Virtuální instrumentace).
 4. Sběr a přenos dat, komunikační rozhraní, senzorové sítě (B3M38SPD Sběr a přenos dat).
 5. Principy, zpracování informací a aplikace pokročilých senzorů (B3M38MSE Moderní senzory).

Oborový okruh: Letecké a kosmické systémy

 1. Přístrojové vybavení letadel, design a  odolnost proti vnějším vlivům a EMC. Zdroje elektrické energie. Inerciální navigační systémy (B3M38PSL Přístrojové systémy letadel).
 2. Design avionických systémů z pohledu spolehlivosti a bezpečnosti. Letadlové sběrnice (B3M38INA Integrovaná avionika).
 3. Systémy automatického řízení letu a automatického vedení po trati. Plánování letu (B3M35SRL Systémy řízení letu).
 4. Letecké komunikační systémy. Radiové navigační systémy, družicová navigace (B3M37LRS Letecké rádiové systémy).
 5. Přístrojové vybavení kosmických systémů, design, spolehlivost a bezpečnost, odolnost proti vnějším vlivům a EMC. Podmínky kosmického prostředí a jeho specifika, kosmické mise (B3M37KIN Kosmické inženýrství).

Oborový okruh: Kybernetika a robotika

Oborové okruhy tohoto oboru si student předem vybere z pěti oborových okruhů speciálních oborů, tedy pěti položek ze seznamů R1-R5, SR1-SR5, SPT1-SPT5 a LKS1-LKS5.