Časový plán akademického roku 2022/2023 FEL ČVUT

Zimní semestr

19. 9. 2022 – 19. 2. 2023
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)*
19. 9. 2022 - 15. 1. 2023
Zahájení akademického roku** 19. 9. 2022
Imatrikulace studentů 1. ročníku 27. 9. 2022
Předběžné zápisy do letního semestru 7. 11. - 18. 11. 2022
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 9. - 11. 11. 2022
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2022
Zimní prázdniny 19. 12. 2022 - 8. 1. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 10. 1. 2023
Zkouškové období (5 týdnů)*** 16. 1. - 19. 2. 2023
Zápisy do letního semestru 30. 1. - 20. 2. 2023
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 30. 1. - 10. 2. 2023
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 6. 2. - 10. 2. 2023

* Týden od 9. 1. 2023 vyučován jako lichý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutné získat nejpozději do 19. 2. 2023

Svátky: 28. 9. 2022 (ST), 28. 10. 2022 (PÁ), 17. 11. 2022 (ČT)

Letní semestr

20. 2. 2023 - 2. 7. 2023
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
20. 2. - 28. 5. 2023
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských specializací 6. 3. - 31. 3. 2023
Promoce bakalářů a inženýrů - jarní termín 23. 3. 2023
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských programů pro akademický rok 2023/2024 do 31. 3. 2023
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2023/2024 17. 4. - 28. 4. 2023
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2023
Rektorský den 10. 5. 2023 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 26. 5. 2023
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2023/2024 (v oborových komisích) 29. 5. - 9. 6. 2023
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 29. 5. - 2. 7. 2023
Zápisy vyšších ročníků bakalářského a magisterského studia do akademického roku 2023/2024 12. 6. - 22. 9. 2023
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 12. 6. - 22. 6. 2023
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 12. 6. - 30. 6. 2023
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2023/2024
 - náhradní termín přijímací zkoušky
13. 6. 2023
20. 6. 2023
Zápisy do prvního ročníku prezenční formy bakalářského studia pro akademický rok 2023/2024 (předprázdninový termín) 29. 6. 2023
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční a kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2023/2024 (předprázdninový termín) 30. 6. 2023
Letní prázdniny (9 týdnů) 3. 7. - 3. 9. 2023
Zápisy do prvního ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2023/2024 (pouze on-line) 9. 8. 2023
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 4. 9. - 8. 9. 2023
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu z června 2023 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 4. 9. - 8. 9. 2023
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční formy bakalářského studia pro akademický rok 2023/2024 (poprázdninový termín) 12. 9. 2023
Zápisy do prvního ročníku prezenční a kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2023/2024 (poprázdninový termín) 12. 9. 2023
Konec akademického roku 2022/2023 24. 9. 2023

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 8. 9. 2023

Svátky: 7. 4. 2023 (PÁ), 10. 4. 2023 (PO), 1. 5. 2023 (PO), 8. 5. 2023 (PO)
Rektorský den: 10. 5. 2023 (ST)

Náhrada výuky: 4. 5. 2023 (ČT) pondělní výuka sudý týden, 9. 5. 2023 (ÚT) pondělní výuka lichý týden

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2023/2024 25. 9. 2023
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2023/2024 16. 10. 2023
Promoce bakalářů a inženýrů - podzimní termín 22. - 24. 11. 2023
Přihlášení k bakalářským a magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 9. 1. 2024
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 29. 1. - 9. 2. 2024
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 5. 2. - 9. 2. 2024

17. 12. 2021 projednáno AS FEL

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

Přehled termínů SZZ

Termín ZS Termín LS Odst. Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky
19. 9. - 19. 10 2022 20. 2. - 20. 3. 2023 3/2 Témata závěrečných prací vypisují katedry v jazyce českém nebo anglickém zpravidla během prvního měsíce po zahájení výuky v každém semestru.
do 29. 1. 2023 do 11. 6. 2023 3/3 ... vybrat si téma ... nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru (standardně v 5. semestru bakalářského studia a 3. semestru u studia magisterského)
do 5. 9. 2022 do 6. 2. 2023 3/3 Návrhy zadání musí vedoucí závěrečné práce předložit ke schválení vedoucímu katedry obhajoby nejpozději dva týdny před zahájením následujícího semestru.
do 19. 9. 2022 do 19. 2. 2023 3/4 Na návrh vedoucího katedry obhajoby děkan schválí zadání závěrečné práce nejpozději začátkem semestru,
30. 1. - 20. 2. 2023
(pro SZZ v LS 2022/2023)
12. 6. - 22. 9. 2023
(pro SZZ v ZS 2023/2024)
3/7 Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce", resp. “Diplomová práce” v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia.
do 10. 1. 2023 do 26. 5. 2023 3/7,8 Závěrečnou práci je třeba odevzdat ... v termínu uvedeném v časovém plánu.
Student je povinen odevzdat závěrečnou práci v semestru, ve kterém si předmět "Bakalářská práce", resp.“Diplomová práce” zapsal.
do 30. 11. 2022 do 30. 4. 2023 3/10 Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce v rámci děkanem stanovených termínů konání státních závěrečných zkoušek.
do 1. 2. 2023 (BS),
do 25. 1. 2023 (MS)
do 7. 6. 2023 3/10 … nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splní student svůj studijní plán

 Procesní portál Procesní diagramy