Skupina předmětů - 2015_BEEMPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 13   Max. kreditů: 13   Min. předmětů: 3 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5 Zděnek J.   13114
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ Z 5 4 Kyncl J.   13115
B1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK L 6 4     13113


Stránka vytvořena 20.6.2024 07:50:45, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)