Skupina předmětů - MDIPE - Diploma Thesis

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Diploma Thesis
Min. kreditů: 25   Max. kreditů: 375   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 4 25     13000
AE0M13DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 4 25     13113
AE0M14DIP Diploma Project     Z L 4 25     13114
AE0M15DIP Master's thesis 36s   Z L 4 25     13115
AE0M16DIP Diploma thesis 36s EN Z L,Z 4 25     13116
AE0M17DIP Diploma Thesis 36s   Z L 4 25     13117
AE0M34DIP Diploma Thesis 36C   Z L 4 25     13134
AE0M35DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 4 25     13135
AE0M37DIP Diploma Thesis 36s   Z L 4 25     13137
AE0M38DIP Diploma Thesis 0P+36C   Z L 4 25     13138


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)