prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Medical Electronics and Bioinformatics - 1128382222705

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Medical Electronics and Bioinformatics - 1128382222705

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Bioinformatics - MEBIO118     (Popis oboru)
Medical Instrumentation - MEBIO218     (Popis oboru)
Image Processing - MEBIO318     (Popis oboru)
Signal Processing - MEBIO418     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)