Popis předmětu - B0B14TDO1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B14TDO1 Technická dokumentace
Role:  Rozsah výuky:1P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Nová I. Zakončení:KZ
Přednášející:Nová I. Kreditů:4
Cvičící:Nová I. Semestr:Z

Anotace:

V předmětu TECHNICKÁ DOKUMENTACE jsou studenti seznamováni s tvorbou grafické a textové technické dokumentace a odborné prezentace v projekční a konstrukční činnosti a jejím obhájením se zaměřením na elektrotechniku. Probírají se základy technického kreslení (promítání, zobrazování, kótování, udávání kvalitativních údajů atd.), technické normalizace, tvorby textové technické dokumentace (referát, semestrální, bakalářská a diplomová práce, technická zpráva) a základy přípravy odborné prezentace. Polovina hodinového rozsahu cvičení je věnována seznamování a procvičování základů práce s grafickým editorem ProgeCAD.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, druhy a třídění technické dokumentace, způsoby zpracování, normalizace.
2. Zobrazování v technické dokumentaci.
3. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.
4. Určování tvarových a rozměrových parametrů v technické dokumentaci.
5. Zásady a pravidla tvorby technických textových dokumentů.
6. Základy typografie.
7. Typy textových dokumentů a softwarové nástroje pro jejich tvorbu.
8. Základní pravidla tvorby prezentace.
9. Základní zásady a způsoby prezentace odborného textu.
10. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech.
11. Výkresová dokumentace elektromechanických prvků a spojů.
12. Elektrotechnické značky.
13. Elektrotechnická schémata a diagramy.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seminář. Úvod, organizace cvičení. Kreslení náčrtu kostičky, zadání úloh.
2. Grafický editor ProgeCAD. Základy ovládání, kreslicí příkazy.
3. Seminář. Náčrt zadané elektrotechnické součástky.
4. Grafický editor ProgeCAD. Kreslicí a zobrazovací příkazy.
5. Seminář. Tvorba technického textového dokumentu v elektronické formě.
6. Grafický editor ProgeCAD. Modifikační příkazy.
7. Seminář. Úvod do prezentační techniky. Odevzdání zadaného elektronického dokumentu.
8. Grafický editor ProgeCAD. Doplňování slepého výkresu. Samostatné procvičování.
9. Seminář. Náčrt návrhu elektrotechnického schématu.
10. Grafický editor ProgeCAD. Kreslení výkresu zadané elektrotechnické součásti.
11. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.
12. Zápočtový test.
13. Seminář. Předvedení vytvořené odborné prezentace na zadané téma.
14. Grafický editor ProgeCAD. Dokončení výkresu elektrotechnické součásti. Hodnocení.Zápočet.

Literatura:

Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006 Novák F., Linkeová I.: Technical Documentation. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 Linkeová, I., Novák, F.: Vybrané partie z technického kreslení. Knižnice Gradient. Praha 2004.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)