Popis předmětu - BAM31MOA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity
Role:PV, PS Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hlinka J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hlinka J. Kreditů:6
Cvičící:Hlinka J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31MOA

Anotace:

Tento předmět pokrývá základní metody modelování a analýzy mozkové aktivity. Po zavedení/zopakování základních pojmů dynamických systémů budou studovány příklady generativních modelů mozkové aktivity, napříč úrovním od modelů dynamiky na membráně neuronu po aktivu neurálních populací a jejich interakci. V druhé části kurzu se budeme věnovat metodám analýzy a statistického modelování mozkové aktivity od základních metod analýzy funkční a efektivní konektivity mozku až po pokročilé partie grafové analýzy struktury mozkových sítí.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do tématu, motivační příklady.
2. Lineární autoregresní model a jeho uplatnění v modelování mozkové aktivity, specifika nelineárních modelů.
3. Přehled typů modelů mozkové aktivity.
4. FitzHugh-Nagumův model.
5. Populační modely: Wilsonův-Cowanův model.
6. Modelování sítí neuronů/populací.
7. Modelování neurozobrazovacích signálů (EEG/fMRI).
8. Funkční a efektivní konektivita: definice, přehled metod.
9. Funkční a efektivní konektivita: pokročilé metody, výběr metod.
10. Specifika statistického testování v neurozobrazování: multiple testing correction, náhradní modely.
11. Grafově-teoretická analýza sítí.
12. Problémy interpretace grafově-teoretické analýzy sítí.
13. Závěrečné shrnutí.
14. Prezentace výsledků projektové práce.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Jirsa, V. & McIntosh, A. (Eds.). Handbook of Brain Connectivity. Springer, 2007 Hoppensteadt, F. C. & Izhikevich, E. M. Weakly connected neural networks. Springer-Verlag New York, 1997 Kantz, H. & Schreiber, T. Nonlinear time series analysis. Cambridge university press, 2004, 7 Ermentrout, B. Simulating, Analyzing, and Animating Dynamical Systems: A Guide To Xppaut for Researchers and Students. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV 3
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PS 3
MPBIO2_2018 Lékařská technika PV 3
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV 3


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)