Popis předmětu - BAM17EPM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně
Role:PV, PS Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vrba J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Oppl L., Vrba J. Kreditů:6
Cvičící:Oppl L., Vrba J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM17EPM

Anotace:

Cílem je seznámit studenta s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně. Hygienické normy, klinické využití působení elektromagnetického pole na biologické systémy, mikrovlnná hypertermie, měření dielektrických parametrů biologických tkání, interakce optického záření s biologickou tkání.

Cíle studia:

Seznámení s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech, včetně přehledu aplikací mikrovlnné techniky v medicíně.

Osnovy přednášek:

1. Interakce EM pole s biologickými systémy (teoretický základ).
2. Numerické simulace interakcí EM pole s biologickými systémy z fyzikálního hlediska.
3. Biologické účinky EM pole, hygienické normy a předpisy.
4. Využití EM pole pro terapeutické účely v medicíně.
5. Modelové výpočty teplotního rozložení při termoterapii ? plánování léčby.
6. Fantomy biologických tkání.
7. Měření komplexní permitivity biologických tkání.
8. Vytvoření anatomického dielektrického fantomu konkrétního pacienta.
9. EM aplikátory pro lokální léčbu na bázi mikrovlnné termoterapie.
10. EM aplikátory pro intrakavitární léčbu.
11. EM aplikátory pro regionální léčbu.
12. Využití EM pole pro diagnostické účely v medicíně.
13. Mikrovlnná radiometrie.
14. Vzájemné působení optického záření a biologické tkáně.

Osnovy cvičení:

1. Základy mikrovlnné techniky - přehled + opakování
2. Absorpce elektromagnetického pole v biologické tkáni - měření a vyhodnocení elektromagnetického pole v optické oblasti aktivních biologických systémů
3. Hygienické normy - výpočty a měření
4. Technické vybavení pro hypertermii - (exkurze: Ústav radiační onkologie - ÚRO)
5. Hypertermické aplikátory - přehled (laboratoř K 13117)
6. Testování hypertermických aplikátorů - vodní fantom (laboratoř K13117)
7. Testování hypertermických aplikátorů - agarový fantom (laboratoř K13117)
8. Návrh vlnovodného aplikátoru
9. Návrh aplikátoru pro intrakavitární léčbu
10. Návrh aplikátoru pro regionální léčbu
11. Modelové výpočty teplotního profilu při termoterapii
12. Numerické výpočty teplotního profilu při termoterapii (laboratoř K13117)
13. Měření teploty (laboratoř K 13117)
14. Biologické experimenty pro výzkum účinků EM pole na člověka

Literatura:

1. Vrba.J.: "Lékařské aplikace mikrovlnné techniky", skripta ČVUT, leden 2007
2. Vrba.J.: "Úvod do mikrovlnné techniky", skripta ČVUT, květen 2007
3. http://www.elmag.org/doku.php/frvs:mer_emise_fot_2011

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/ nebo http://www.elmag.org/sites/default/files/users/oppl/files/LAB%20-%20informace.pdf

Klíčová slova:

Biologické účinky EM pole, lékařské aplikace EM pole

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV 2
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PV 2
MPBIO2_2018 Lékařská technika PS 2
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV 2


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)