Popis předmětu - BE4M36MBG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics
Role:PS, PO, PV Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Pospíšek M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Pospíšek M. Kreditů:6
Cvičící:Pospíšek M. Semestr:L

Anotace:

Předmět si klade za cíl vysvětlit základy molekulární biologie v historickém kontextu vývoje molekulární genetiky. Důraz je kromě nezbytné faktografie kladen na vysvětlení experimentů, které vedly k zásadním objevům molekulární biologie. Veškeré vysvětlované biologické procesy jsou paralelně vysvětlovány na zástupcích všech třech hlavních forem života - bakteriích, archaea a eukaryotech. Existují-li rozdíly na úrovni replikace a projevu genetické informace mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými, jsou porovnáni i zástupci těchto. Přednáška obsahuje i praktické odkazy zejména do medicínské praxe. Budou probírány i základy genomiky a proteomiky a základy genového inženýrství. Roli cvičení naplní doprovodné blokové praktikum, které sestává z teoretické, demonstrační a praktické části.

Osnovy přednášek:

1. Chemické složení živé hmoty; biopolymery a jejich stavba. Nukleové kyseliny a bílkoviny, primární a vyšší struktury.
2. Experimenty, stěžejní pro odhalení struktury a funkce DNA. Hlavní veřejné molekulárně biologické databáze.
3. Volba experimentálního modelu v molekulární biologii. Člověk jako model; lidský genom.
4. Chromosomy a plasmidy u bakterií, archaea, eukaryont a jejich organel.
5. Tok genetické informace v živých systémech, její uchovávání a replikace. Šum v přenosu genetické informace; mutace a mutageneze; Amesův test, REACH.
6. Centrální dogma molekulární biologie a jeho dnešní podoba.
7. Regulace genové exprese na úrovni transkripce. Posttranskripční úpravy RNA. Genetický kód.
8. Genomika, metagenomika a srovnávací genomika.
9. Syntéza bílkovin a distribuce bílkovin v buňce. Regulace genové exprese.
10. Sekvenování nukleových kyselin, principy metod, využití.
11. Určování a modelování struktury bílkovin; PDB.
12. Polymerázová řetězová reakce a její využití (PCR, RT-PCR, qPCR).
13. Vysoce průchodné metody studia genové exprese.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1..D.  Pollard a kol. Cell Biology, Elsevier Health Sciences, 2007.
2. B. Alberts a kol., Molecular biology of the cell, 5th Edition, Garland Publishing, Inc., 2008.
3. H.Lodish a kol., Molecular cell biology, 6th Edition, W.H. Freeman and company, 2008.
4. B. Lewin, Genes IX, Jones and Bartlett Publishers, 2008.
5. J.D. Watson a kol., Recombinant DNA 3rd. Edition, CSHL Press, 2007.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO1_2018 Bioinformatics PS 2
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 2
MEBIO3_2018 Image Processing PV 2
MEOI8_2018 Bioinformatics PO 2
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 2


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)