Popis předmětu - B0M14KOP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bauer J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bauer J., Kozák M. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Kozák M. Semestr:Z

Anotace:

Předmět vysvětluje teoretické základy a praktické postupy při návrhu a řízení pohonů pomocí PLC.

Osnovy přednášek:

1. Přednáška – Teorie automatizace, schéma, základní princip, signály – analogový a digitální
Cvičení – Příprava pracoviště + SW, základní informace ke komunikaci (PN, ethernet, nastavení síťové karty, …)
2. Přednáška – PLC – Princip, adresace, diagnostika, HW konfigurace, seznámení s TIA portálem
Cvičení – TIA portál, HW konfigurace PLC, nastavení IP adresy, PN jméno, připojení k PLC, využití nápovědy v TIA
3. Přednáška – PLC – Vstupy/výstupy, tagy, datové typy, LAD, funkční bloky
Cvičení – Zadrátování vstupů, výstupů, logika, spínání (tzn. rozsvítit LED, …)
4. Přednáška – PLC – funkce, instrukce, …
Cvičení – Využití funkcí a funkčních bloků, naprogramování jednoduchých aplikací
5. Přednáška – HMI – přehled, napojení na PLC, základní vizualizace, alarmy
Cvičení – Připojení předchozích úloh na panel
6. Přednáška – HMI – uživatelé, receptury, download do panelu, simulace a testování
Cvičení – Připojení předchozích úloh na panel
7. Přednáška – Pohony – obecně se zaměřením na měnič a servo, telegramy, základní principy fr. měničů, jejich regulační struktura a typy dle využití, typy servomotorů, PMSM a ASM, popis měniče S210 základní vlastnosti
Cvičení – Konfigurace pohonu, nastavení IP adresy, PN jména a telegramu, control panel (základní commissioning)
8. Přednáška – typy modulací, motorové moduly, max. výstupní napětí, line a motor side komponenty, základní struktury, Simatic a Sinamics přehled, přehledy odměřování polohy, Technologické objekty – Speed axis, základní popis, standardní telegramy, sekvence ovládání osy, popis MC_Power, MC_Move_Velocity, MC_JOG, MC_Halt, diagnostika, použití ctrl. panelu Trace
Cvičení – Vytvoření technologického objektu, commissioning, rozhýbání servopohonů, ukázka MC funkcí v TIA portálu
9. Přednáška – Technologické objekty – relative positionning axis, základní popis, typy polohování, rotační, lineární, Modulo, polohová smyčka, typy encoderů, standardní telegramy, popis parametrů TO, nastavení mechaniky a dynamiky, max. rychlosti, sekvence ovládání osy, popis MC_Move_Relative, MC_RESET, diagnostika, Trace
Cvičení – Nastavení jednoho serva na rychlostní smyčku, druhé servo polohovou smyčku přes MC funkce – ovládání přes Watch tabulku
10. Přednáška – Technologické objekty – absolute positionning axis a homing, zakladní popis, typy homingu, absolute adjustment, polohová smyčka, typy encoderů, standardní telegramy, popis parametrů TO, nastavení mechaniky a dynamiky, max rychlosti, sekvence ovládání osy, popis MC_Move_absolute, MC_Home, Home módy, pos. limity, nastavení polohového regulátoru, pos monitoring, Trace
Cvičení – Pokračování minulého cvičení + propojení ovládání přes HMI
11. Přednáška – Programování v PLC OPEN, popis a způsoby volání FB, popis jednotlivých bloků, MC_torque Limiting – fixed stop detection, Overridinig Motion, DB, DB editor,
Cvičení – Momentový doraz pomocí MC_Torque_limiting
12. Přednáška – Komunikace s pohony, StartDrive, Starter, typy měničů, CU měničů, přehled par. list, setpoint ch annel, RFG, diagnostika pohonů, Trace
Cvičení – Fixed stop – rozdíly mezi Torque limiting a Fixed stop, sejmutí traces
13. Přednáška + Cvičení – Závěrečný projekt

Osnovy cvičení:

Literatura:

Datasheety firmy Siemens

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 1.12.2023 07:50:53, semestry: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)