Popis předmětu - B4B32PKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Boháč L., Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Boháč L., Holeček J., Kocur Z., Pravda I., Vaněk T. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v přepínaných lokálních sítích a funkcí klíčových směrovacích protokolů v IP sítích. Druhá část předmětu seznamuje přehledově s problematikou zajištění informační bezpečnosti v komunikačních sítích. Nedílnou součástí náplně předmětu je také vysvětlení principů pro zajištění odpovídající kvality poskytovaných služeb a vysvětlení funkce některých aplikačních protokolů. Předmět je zaměřen především prakticky, s možností přímého aplikování získaných poznatků při návrhu či provozu reálných datových sítí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B32PKS

Cíle studia:

Doporučené předcházející předměty: AE2B32DAT Data Networks, AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies, A0M32ZST Základy síťových technologií, A2B32DAT Datové sítě

Osnovy přednášek:

1. Základní funkce přepínače v síti Ethernet, technické řešení přepínacích tabulek (CAM a Hash), koncepce virtuálních LAN sítí (VLAN)
2. Návrh přepínané sítě Ethernet, speciální podpůrné protokoly (např. Spanning-tree) a zajištění kvality služeb v síti Ethernet
3. Architektury směrovacích a přepínacích prvků v datových sítích. Optické spojování a sítě.
4. Směrovací algoritmy v datových sítích (vektorové, stavové). Směrovací protokol RIP
5. Směrovací protokol OSPF a BGP
6. Zajištění bezpečnosti přenosu dat (IPsec, TLS/SSL), běžné typy útoků a opatření proti nim
7. Metody a protokoly pro zabezpečení přenosu dat v bezdrátových WiFi sítích
8. Autorizační a autentikační infrastruktura (IEEE802.1x, RADIUS, Kerberos)
9. Certifikáty a jejich použití (PKI, VPN)
10. Elektronický podpis
11. Integrovaný a diferencovaný model zajištění kvality služeb v IP sítích
12. Protokoly pro registraci směrování multicastu (PIM-DM a PIM-SM)
13. Správa počítačových sítí (SNMP, MIB)
14. Rozlehlé datové sítě WAN (MultiProtocol Label Switching - MPLS)

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, BOZP, laboratoř, rozdělení do skupin
2. Seminární cvičení - úvod do simulačního program OMNET++
3. Základy parametrizace a programování Ethernet přepínačů - teoretické základy
4. Realizace a ověření LAN sítě s přepínači - samostatné praktické cvičení
5. Seminární cvičení - IP adresace metodou VLSM a CIDR, příklady
6. Základy parametrizace směrovačů pro statické směrování a protokol RIP - teoretické základy
7. Realizace směrované sítě se statickým směrováním a protokolem RIP - samostatné praktické cvičení
8. Základy parametrizace směrovačů pro směrovací protokol OSPF a BGP - teoretické základy
9. Kontrolní test
10. Realizace směrované sítě se směrovacím protokolem OSPF a BGP - samostatné praktické cvičení
11. Základy parametrizace směrovačů pro VPN sítě - teoretické základy
12. Realizace datové sítě s podporou VPN - samostatné praktické cvičení
13. Náhradní cvičení, dotazy k projektům v OMNET++
14. Závěr semestru, zápočty

Literatura:

SEIFERT, Rich. The Switch Book : The Complete Guide to LAN Switching technology. [s.l.] : [s.n.], 2000. 698 s. ISBN 0-471-34586-5. SPURGEON, Charles E. Ethernet : The Definitive guide. [s.l.] : [s.n.], 2000. 498 s. ISBN 1-56592-660-9. DOSTÁLEK, Libor, KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2. aktualiz. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 423 s. ISBN 80-7226-323-4. DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP : Bezpečnost. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2001. 545 s. ISBN 80-7226-513-X. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall PTR; 4 edition (August 19, 2002), ISBN: 978-0130661029 Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (3rd Edition), ISBN: 978-0321227355 DOYLE, Jeff, DEHAVEN, Jennifer. Routing TCP/IP. [s.l.] : [s.n.], 2001. 945 s.

Požadavky:

Studenti musí zdárně vypracovat zadané dílčí laboratorní praktické projekty a samostatný projekt sítě v programu OMNET. Předmět bude hodnocen jako max. 20 bodů z laboratorních projektů (min. 4 body v součtu, více než 0 bodů z každého lab. projektu), max. 20 bodů za zpracování samostatného projektu a max. 60 bodů ze zkoušky. Součet všech bodů se následně mapuje na ECTS stupnici hodnocení.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

datové sítě, bezpečnost, WIFI sítě, bezdrátové sítě, WAN, LAN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI2_2018 Internet věcí PZ 4
BPOI2_2016 Internet věcí PO 4


Stránka vytvořena 21.5.2024 14:51:04, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)