Popis předmětu - B1M14ESP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mindl P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Lipčák O., Mindl P. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Hlinovský V., Lipčák O., Mindl P., Mňuk P. Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá kontaktními a polovodičovými spínacími přístroji v sítích nízkého napětí. Základními topologiemi třífázových spínačů a namáháním jejich komponent, systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Dále jsou probrány základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat

Osnovy přednášek:

1. Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti
2. Polovodičové spínací přístroje a jejich komponenty.
3. Jednofázové polovodičové spínače s tyristory a GTO tyristory, řídicí obvody
4. BS s tranzistory bipolárními, MOS a IGBT; obvody řízení
5. Topologie třífázových bezkontaktních spínačů, napěťové a proudové namáhání součástek
6. Softstartéry, ochranné obvody bezkontaktních spínačů
7. Zkoušení elektrických přístrojů
8. Princip elektromechanické přeměny energie. Teorie obecného elektrického stroje, matematický model
9. Magnetické pole. Základy komutace stejnosměrného stroje, reakce kotvy
10. Vinutí střídavých točivých strojů, točivé magnetické pole
11. Spouštění a řízení otáček asynchronního motoru. Jednofázový asynchronní motor.
12. Matematický model synchronního a asynchronního stroje, transformace d,q,0
13. Práce synchronního stroje na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, laboratorní úlohy.
2. Měření vypínacích charakteristik proudového chrániče
3. Měření vypínacích charakteristik omezujícího jističe
4. Měření základních průběhů napětí a řídicí charakteristiky obvodu TCA 785
5. Analýza napěťových a proudových přechodných dějů při rozběhu a doběhu asynchronního motoru spínaného softstartérem
6. Měření vlastností bezkontaktního nulového spínače
7. Měření dynamických parametrů BS s tranzistory IGBT
8. Analytické řešení DC strojů a transformátorů.
9. Měření řídicích charakteristik cize buzeného DC motoru.
10. Měření na trojfázovém transformátoru.
11. Analytické řešení asynchronních a synchronních strojů.
12. Zatěžování asynchronního stroje, kruhový diagram.
13. Zápočtový test. Synchronní alternátor na síti.
14. ZÁPOČE T

Literatura:

Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007 Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006 Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001 Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001 Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 3
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 3


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)