Popis předmětu - B2M17VOT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M17VOT Vláknově optické technologie
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zvánovec S. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Komanec M., Zvánovec S. Kreditů:6
Cvičící:Šístek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17VOT

Anotace:

Cílem předmětu je seznámení s mechanismy šíření optických vln v optických vláknech a vláknových komponentách. Dále pak znalost optické měřicí techniky a měřicích metod pro charakterizaci optických vláken. Obsahem jsou jak metodiky měření konstrukčních a přenosových parametrů pro optické komunikační systémy jako jsou numerická apertura, útlum, disperze, tak i měření základních charakteristik aktivních i pasivních prvků optických komunikačních soustav - konektorů, spojek, vazebních členů, indexů lomu.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy a definice, optická vlákna
2. Vidová struktura, evanescentní vlna, měření optických vláknových vlnovodů, podmínky buzení, vidový filtr, měření numerické apertury,
3. Optické spektrální analyzátory
4. Měření doby náběhu a přenosových charakteristik optického přenosového systému, pokročilá měření optickým reflektometrem
5. Metody měření disperzních vlastností vlákna
6. Měření nelineárních jevů v optických vláknech, optické solitony
7. Optické vzorkování, regenerace pulzů
8. Měření profilu indexu lomu, mezní vlnové délky
9. Optické interferometry
10. Metody založené na koherentní optické detekci, optické polarimetry
11. In-situ metody
12. Metody založené na měření odstupu úrovně signálu od šumu (OSNR), měření šumu
13. Mikrostrukturní optická vlákna
14. Měření parametrů celo-optických systémů, softwarové simulační nástroje pro návrh vláknových komponent

Osnovy cvičení:

1. Rekapitulace potřebných vědomostí z optiky a teorie vedení vln, elektronová optika
2. Měření útlumu vláken, kabelů a vlastností neideálního konektorového spoje
3. Měření numerické apertury a vidového pole, měření parametrů 4-branu
4. Měření vlivu mikro- a makroohybů
5. Měření doby náběhu optického přenosového systému
6. Měření solitonových pulsů
7. Měření s nelineárním vláknem
8. Měření s vlnovým multiplexem (WDM)
9. Měření s optickým reflektometrem (OTDR)
10. Měření disperze
11. Vláknový Mach-Zehnderův interferometr
12. Měření profilu svazků
13. Zápočtový test
14. Kontrola elaborátů

Literatura:

[1] Novotný K., Martan T., Šístek J.: Systémy pro optické komunikace. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007
[2] Agrawal G. P.: Fiber-Optic Communications Systems, Third Edition., John Wiley & Sons, 2002.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování laboratorních prací. https://moodle.fel.cvut.cz/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK3_2018 Fotonika P 1


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)