Popis předmětu - B1M13MAD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R., Veselý P. Kreditů:5
Cvičící:Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R., Veselý P. Semestr:L

Anotace:

Předmět sleduje potřeby elektrotechnické výroby a výzkumu. Je probírána diagnostika materiálů a měření materiálových parametrů látek, včetně měření nejdůležitějších parametrů výrobního a pracovního prostředí. Předmět zahrnuje též zkoušky bezpečné funkce výrobků a vyhodnocování získaných údajů.

Cíle studia:

Student se seznámí s měřením a kontrolou různých parametrů elektrotechnických materiálů a s faktory, které ovlivňují výsledky měření.

Osnovy přednášek:

1. Systém měření a kontroly ve výrobním podniku
2. Interakce látek a prostředí. Vzniklé změny a jejich sledování
3. Význam a hlavní způsoby získávání materiálových parametrů látek
4. Způsoby ověřování elektrických parametrů látek vodivých a izolačních
5. Metody zjišťování neelektrických parametrů vodivých a izolačních materiálů
6. Měření dielektrik - metody, příčiny vzniku chyb a jejich eliminace
7. Objemová a povrchová teplota těles a její zjišťování
8. Minimalizace chyb při měření teploty
9. Měření vlhkosti a tlaku tekutin
10. Měření a kontrola rozměrů a změn rozměrů tuhých těles
11. Diagnostické metody ve výrobě
12. Diagnostické metody materiálů
13. Metody zpracování experimentálně získaných údajů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Organizace. Požadavky. Výběr a příprava vzorků pro měření
2. Mechanické vlastnosti tuhých látek
3. Vliv přívodů při měření
4. Rezonanční metody měření
5. Ověřování charakteristik teplotních snímačů
6. Měření teploty
7. Exkurze
8. Termogravimetrie
9. Měření tlaku tekutin
10. Měření vlhkosti vzduchu
11. Hodnocení tenzometrů a optoelektronických sond
12. Hodnocení indukčních snímačů polohy, měření malých vzdáleností
13. Měření povrchového napětí
14. Zhodnocení získaných poznatků. Zápočet

Literatura:

[1] Kutz, M.: Handbook of measurement in science and engineering, I, ISBN 978-0-470-40477-5, published: 2013 Wiley
[2] Kutz, M.: Handbook of measurement in science and engineering, II, ISBN 978-1-118-38463-3, published: 2013 Wiley
[3] Koblížek, V., Havlíček, Sv. a kol.: Měření a kontrola v elektrotechnologii I. Skripta FEL ČVUT, Praha 1989
[4] Koblížek, V.: Měření a kontrola v elektrotechnologii II. Skripta FEL ČVUT, Praha 1991

Požadavky:

Student musí získat zápočet před zkouškou.

Klíčová slova:

Kontrolní metody, diagnostika, měření, elektrotechnologie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 2


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)