Popis předmětu - B6B16ET1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ET1 Etika
Role:  Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především jim nabídnout návody k řešení nejrůznějších situací lidského života. Nedílnou součástí předmětu jsou i diskuse, ve kterých mohou studenti reagovat nejen na probranou látku, ale i na aktuální otázky, které doba přináší a hledat na ně společně odpovědi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16ET1

Osnovy přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplina, dějiny oboru
2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky
3. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání
4. Přirozený, pozitivní a vloženy zákon jako zdroje norem mravnosti, svědomí
5. Svobodný mravní čin, ctnost jako návyk v dobrém jednání
6. Mravní selhání, hřích, neřest jako návyk ve zlém jednání
7. Vztah člověka k přesažným a metafyzickým skutečnostem a jeho projevy
8. Etika mezilidských vztahů: přátelství, láska, manželství, rodina
9. Vztahy jedince ke společnosti a státu, lidská práva, diskriminace, revoluce
10. Vztahy člověka k životu vůbec a zvláště k lidskému životu a zdraví
11. Sexuální etika
12. Hospodářská etika: majetek, formy jeho nabývání a vlastnictví
13. Vědecká a výzkumná práce, technický pokrok
14. Problematika pravdy v lidském životě

Osnovy cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, nad aktuálními tématy, promítání filmů apod.

Literatura:

1. Karl-Heinz Peschke, Křesťanská etika, Vyšehrad, Praha 2004
2. Jiljí Příkaský, Učebnice základu etiky, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2000
3. Helmut Weber, Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon. 1998
4. Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, KN Kostelní Vydří 2001
5. Jiří Skoblík: Přehled křesťanské etiky, KAROLINUM, Praha 2005
6. Mel Thompson: Přehled etiky, PORTAL, Praha 2004

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 20.6.2024 07:50:45, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)