Popis předmětu - AD1B13PPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13PPS

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B13PPS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B13PPS

Cíle studia:

Orientace v technických prostředcích pro řízení a automatizaci technologických procesů, praktická cvičení s logickým řízením, základy práce s jednoduchým mikroprocesorem, základy práce se SCADA systémem; orientace v oblasti vlivů prostředí na provedení průmyslových počítačů.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy, blokové schéma počítače, mikropočítače, základní funkce
2. Zobrazení čísel v počítači, zpracování čísel počítačem, logické proměnné, znaky.
3. Kombinační číslicové obvody, návrh, popis, příklady.
4. Základní sekvenční číslicové obvody, návrh, popis, zjednodušování
5. Části mikropočítače a jejich funkce, paměť mikropočítače.
6. Přerušovací systém, periferní obvody, vstupy a výstupy, komunikace.
7. Převodníky, čítače a další obvody.
8. Instrukční soubor mikroprocesoru.
9. Programování mikropočítačů - jazyky, prostředí, další nástroje.
10. Programování průmyslových systémů, SCADA
11. Pracoviště pro vývoj mikroprocesorových aplikací, návrh.
12. Mikropočítač a jeho okolí - napájení, rušení, emise, zkoušení počítačů.
13. Průmyslové počítače, PLC, PAC, IPC, provedení, vlivy okolního prostředí.
14. Příklady aplikací, funkční bezpečnost a spolehlivost.

Osnovy cvičení:

1. Číselné soustavy a převody mezi nimi
2. Zobrazení zápornych čísel a aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka
3. Laboratorní cvičení, návrh a realizace kombinačních logických obvodů
4. Laboratorní cvičení, návrh a realizace sekvenčních logickych obvodů
5. Samostatná úloha, test
6. Laboratorní cvičení, práce s mikropocesorem, vývojové prostředí
7. Laboratorní cvičení, práce s mikrprocesorem, vstupy výstupy.
8. Laboratorní cvičení, práce s mikroprocesorem, převodník.
9. Programování mikroprocesoru ve vyšším jazyce. Test
10. Úvod do práce se SCADA systémem
11. Üloha se SCADA systémem
12. Laboratorní cvičení, komunikace SCADA systému s okolím.
13. Ukázky průmyslového řešení mikropočítačů.
14. Test, zápočet

Literatura:

Pinker, J: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2011 Antošová, M., Davídek V.: Číslicová technika, Kopp 2009 Klaus Tkoltz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa - Sobotáles 2006 Literatura k ST8 viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Požadavky:

Zpracování dílčích úloh na cvičení. Úspěšné absolvování testů. Podrobně viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

průmyslový počítač, logický obvod, mikroprocesor, mikropočítač

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 20.6.2024 07:50:45, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)