Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 10/2014

Č.j.: 999/13922/š/14

Výuka bude zahájena dne 22. září 2014.

Zápis do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů se koná dne 3. července 2014.

Konkrétní časy a místnosti zápisu do příslušného programu jsou uvedeny v následující tabulce:

Elektrotechnika, energetika a management: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Komunikace, multimédia a elektronika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-337
Kybernetika a robotika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Otevřená informatika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-209
Inteligentní budovy: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Biomedicínské inženýrství a informatika: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-337

Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu a pomocí elektronické přihlášky si termín zápisu sám nezměnil na náhradní termín zápisu, musí zaslat písemnou omluvu (stačí e-mailem) příslušné studijní referentce na Studijní oddělení FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se k zápisu v náhradním termínu.

Náhradní termín zápisu do magisterských programů v prezenční formě je 10. září 2014 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří si buď sami prostřednictvím elektronické přihlášky termín zápisu změnili na 10. 9. 2014 nebo se včas písemně omluvili z řádného termínu zápisu a o náhradní termín požádali.

Podmínky pro zápis do studia

Nebude zapsán uchazeč, který nejpozději v den svého zápisu do studia nepředloží:

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 2 fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm, psací potřeby. Každý student obdrží nový index.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL, musí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

Povinné předměty budete mít v KOSu vloženy hromadně předem. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci předem zadat již ve středu 2. 7. 2014 (pozor: ne dříve!). Následující den si pak můžete začít tvořit rozvrh, a to až do 3. 10. 2014.

Případné další předměty si budete moci do KOSu sami zapisovat do 12. 9. 2014 (pokud si zápis nenecháte již 3. 7. schválit referentkou SO). Předměty je třeba si zároveň zapsat i do indexu a jejich zápis si nechat potvrdit na Studijním oddělení (rovněž do 12. 9. 2014). Od 13. 9. do 3. 10. 2024 2014 vám bude moci předměty zapsat pouze referentka studijního oddělení.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

Pokud jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z těchto rozhodnutí bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
  • používat elektronickou poštu.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště (při shodě nezadávat). Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2014. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

13. 6. 2014

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan