Double degree program s National Taiwan University of Science and Technology

Program double degree je realizován ve studijním programu Komunikace, Multimédia a Elektronika mezi:

  • NTUST (National Taiwan University of Science and Technology), DECE (Department of Electronic and Computer Engineering), Taiwan, Taipei
  • ČVUT v Praze, FEL

Komu je určen:

Tento double degree program je určen denním studentům magisterského studia programu Komunikace, Multimédia a Elektronika.

Požadavky na uchazeče:

  • absolvent bakalářského studia na FEL ČVUT
  • znalost anglického jazyka na úrovni odpovídající iBT TOEFL 70 / IELTS 6 / TOEIC 800

Průběh studia:

Studium je rozděleno do pěti semestrů, z nichž tři stráví student na své mateřské univerzitě (ČVUT) a dva na partnerské univerzitě (NTUST). Na partnerské univerzitě student absolvuje předem zvolené předměty, které mu budou uznány i na mateřské univerzitě.

Celé studium na partnerské univerzitě, včetně obhajoby diplomové práce, probíhá v anglickém jazyce. Společná diplomová práce je zpracovávána na obou univerzitách v anglickém jazyce.

Po absolvování studia získá student titul inženýr (Ing.) z ČVUT v Praze a titul Master of Science (M.Sc.) z NTUST.

Přihlášky:

Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na zdenek.becvar@fel.cvut.cz; jako předmět e-mailu uveďte Double degree NTUST.

Step-by-step guide

Termín podání přihlášek:

  • 15. 3. pro studenty vyjíždějící do zahraničí v zimním semestru
  • 15. 10. pro studenty vyjíždějící do zahraničí v letním semestru

Další informace:

Po dobu pobytu na NTUST bude studentům poskytnuto stipendium.

Základní informace o studiu a životě na Taiwanu je možno nalézt v prezentaci.

Kontaktní osoba za ČVUT:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT
e-mail: zdenek.becvar@fel.cvut.cz
telefon: 2 2435 5964