Přenosová média a systémy

Katedra telekomunikační techniky, Technická 2, 160 00 Praha 6

Kdo jsme?

 • Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny
 • Ing. Leoš Boháč, Ph.D., Ing. Michal Lucki, Ph.D. - optická přenosová média a systémy
 • Ing. Petr Jareš, Ph.D., Ing. Pavel Lafata, Ph.D. - optické a metalické přístupové sítě a systémy
 • Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc., Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. - hodnocení kvalitativních parametrů přenosu
 • Ing. Zbyněk Kocur - optimalizace komunikačních protokolů a mezivrstvová koordinace

Jakým výzkumem se zabýváme

 • Optimalizace přenosu po metalických a optických přenosových médiích.
 • Analýza parametrů prostředí, modelování jeho vlastností a simulace přenosu digitálního signálu pro účely páteřních i přístupových telekomunikačních sítí.
 • Optimalizace komunikačních protokolů, topologie a architektury sítí.
 • Hodnocení kvalitativních parametrů přenosu.

K čemu to je

Cílem výzkumných aktivit je zejména zvyšování přenosové rychlosti při digitálním přenosu, zvyšování spolehlivosti, výkonnosti přenosu a hledání nových způsobů využití přenosových médií. Optimalizace sítí a komunikačních protokolů za účelem zlepšení přenosových parametrů a zefektivnění jejich využití. Výsledky jsou publikovány široké odborné veřejnosti v on-line časopise Access server a simulace vybraných systémů jsou dostupné on-line na MatLab serveru.

Na čem konkrétně pracujeme

 • Modelování vlastností metalických vedení
 • Odhad přenosových rychlostí metalických přípojek - simulační program
 • Modelování optického přenosu - simulační programy
 • Výzkum vlastností a použití mikrostrukturních vláken
 • Výzkum nových struktur fotonických senzorů
 • Modelování komunikačních sítí a optimalizace datového přenosu
 • Metodika pro hodnocení kvality přenosu pro různé typy služeb
 • Datová komunikace v elektroenergetice a inteligentní sítě (Smart Grids)

Kdo financuje náš výzkum

 • Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy (GACR 102/03/0434)
 • Optimalizace přenosu dat rychlostí 10Gbit/s po vláknech G.652 bez použití EDFA s ohledem na dosažení max. přenosové vzdálenosti (GACR 102/04/0773)
 • Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě (NPV 1ET300750402)
 • Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí (GACR 102/07/1503)
 • Výzkum nelineárních jevů kvantových struktur v mikrostrukturních prvcích vysokorychlostních přenosových systémů (GP102/09/P143)
 • Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií (MSM6840770014)
 • Výzkum a vývoj datového modulu s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s pro vysokorychlostní optické bezdrátové spoje a mikrovlnné spoje (FR-TI2/621)
 • Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur (VG20102015053)
 • Vývoj adaptivních datových a procesních systém pro vysokorychlostní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci v extrémních podmínkách (VG20122014095)
 • Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace (TA02011015)

S kým spolupracujeme

 • Katedra telekomunikační techniky, VŠB-TUO - FEI Ostrava
 • Ústav telekomunikací, VUT v Brně
 • Ústav teorie informace a automatizace AV, Praha
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha
 • Český telekomunikační úřad
 • Český Telecom, a.s., nyní Telefónica CR
 • CertiCon, a.s.
 • Elkond HHK a.s., fabrika káblov Trstená
 • PRAKAB, a.s., Pražská kabelovna
 • PROFiber Networking, s.r.o.
 • Safibra, s.r.o.
 • Slovak Telecom, nyní T-Com

Vybrané publikace

 • Lucki, M. - Boháč, L.: Flexible Control of Dispersion in Index Guiding Photonic Crystal Fibers Governed by Geometrical Parameters. In Photonic Crystal Materials and Devices III. Bellingham, WA: The International Society for Optical Engineering, 2006.
 • Lucki, M. - Boháč, L.: Band Gap Structure as the Photonic Crystal Fiber Guidance Mechanism. In Photonic Crystals and Fibers. Bellingham: SPIE, 2005.
 • Vodrážka, J. - Šimák, B.: Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 2. 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2007.
 • Vodrážka, J.: Multi-carrier modulation and MIMO principle application on subscriber lines. Radioengineering. 2007.
 • Lucki, M. - Bohac, L. - Vodrazka, J.: : Design of photonic crystal fibers with low bending losses. 6th International Conference on Photonics, Prague 2008, Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering.
 • Lafata, P. - Vodrážka, J.: Simulations and Statistical Evaluations of FEXT Crosstalk in xDSL Systems Using Metallic Cable Constructional Arrangement. In TSP - 31st International Conference Telecommunications and Signal Processing. Budapest. 2008.
 • Lafata, P. - Vodrážka, J.: Modeling of Transmission Functions and Crosstalk in Metallic Cables for Implementation of MIMO Concept. Radioengineering. 2009.
 • Lafata, P. - Jareš, P.: Analysis of Simulation Methods for Far-end Crosstalk Cancellation. Radioengineering. 2011.
 • Lafata, P. - Vodrážka, J.: Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology for Local Backbone Data Network. Microwave and Optical Technology Letters. 2011.
 • Kocur, Z. - Macejko, P. - Mařík, V.: Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti. Užitný vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 21913. 2011-03-07.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.