Computer Graphics Group

Katedra počítačové grafiky a interakce
Karlovo nám. 13, 120 00 Praha 2
http://dcgi.felk.cvut.cz

Kdo jsme?

Skupina počítačové grafiky (CGG) vznikla v roce 1993 na půdě Katedry počítačů ČVUT FEL. V současné době je CGG součástí Katedry počítačové grafiky a interakce a skládá se aktuálně z deseti akademických pracovníků a výzkumníků a osmi doktorandů.

Akademičtí pracovníci a výzkumníci

Jiří Žára, Vlastimil Havran, Jiří Bittner, Daniel Sýkora, Petr Felkel, Jaroslav Sloup, Roman Berka, David Sedláček, Ladislav Čmolík, Ondřej Jamriška

Doktorandi

Jiří Danihelka, Zdeněk Trávníček, Michal Hapala, Michal Lukáč, Jakub Fišer, Vojtěch Bubník, Marek Dvorožňák, Daniel Meister

Jakým výzkumem se zabýváme

Počítačová grafika je dynamickou výzkumnou disciplínou, která se zabývá modelováním virtuálních prostředí a syntézou jejich obrazu, vizualizací dat, virtuální a rozšířenou realitou a řadou dalších oblastí souvisejících se zobrazováním grafické informace.

Cílem našich výzkumných aktivit je vývoj nových metod, algoritmů a datových struktur, které dále rozvinou současné znalosti v oboru počítačové grafiky. Výstupy našeho výzkumu mohou být aplikovány například v prediktivním zobrazování pro architekturu a automobilový průmysl, počítačových hrách, filmovém průmyslu, virtuálních prezentacích pro uchování kulturního dědictví, či ve vizualizaci vědeckých a medicínských dat.


Na čem konkrétně pracujeme

V současné době pracujeme zejména na těchto výzkumných tématech:

 • Rychlé metody realistické syntézy obrazu pomocí sledování světelných cest
 • Analýza složitosti scény pro syntézu obrazu
 • Datové struktury pro metodu sledování paprsků v komplexních dynamických scénách
 • Efektivní výpočet vržených stínů v rozsáhlých scénách
 • Výpočet globálního osvětlení pro rozšířenou realitu
 • Procedurální generování měst
 • Rychlý přibližný výpočet globálního osvětlení v dynamických scénách
 • Techniky interaktivní manipulace obrazu pro animované filmy
 • Dodání hloubky do ručně kreslených animací
 • Syntéza ručně kreslených animací s využitím zadaných obrazových příkladů

Významný aplikační výsledek

Nejrychlejší řešení minimálních řezů v grafech s mřížkovou topologií (U.S. Patent No. 8,533,139).
http://gridcut.com

Kdo financuje náš výzkum

Běžící či nedávno ukončené grantové projekty, které pomáhají financovat náš výzkum:

 • V3C - Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací, TAČR, TE01020415
 • BINGO - Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů, GAČR, GA14-19213S
 • OPALIS - Optimální algoritmy pro syntézu obrazu, GAČR, GAP202/12/2413
 • ARGIE - Globální osvětlování pro rozšířenou realitu v obecných prostředích, GAČR, GAP202/11/1883
 • ToonPaint, Marie-Curie 268216
 • Realistická a ilustrativní vizualizace pro rozšířenou realitu, MŠMT, 64p11

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních univerzit a to jak v přípravě společných publikací, tak v organizaci výměnných pobytů a přednášek. Našimi akademickými partnery jsou:

 • Vienna University of Technology, Rakousko
 • Max-Planck Institute for Informatics, Saarbruecken, Německo
 • University of Rennes, Francie
 • Purdue University, USA
 • Trinity College Dublin, Irsko
 • Stanford University, USA
 • Disney Research Zurich, Švýcarsko
 • University of Pennsylvania, USA
 • George Mason University, USA
 • ETH Zurich, Švýcarsko
 • Adobe Research, USA

Na projektech spolupracujeme se zavedenými firmami z ČR jako jsou:

Vybrané publikace

 • J. Fišer, M. Lukáč, O. Jamriška, M. Čadík, Y. Gingold, P. Asente, D. Sýkora. Color Me Noisy: Example-based Rendering of Hand-colored Animations with Temporal Noise Control. Computer Graphics Forum 33(4):1-10, 2014
 • D. Sýkora, L. Kavan, M. Čadík, O. Jamriška, A. Jacobson, B. Whited, M. Simmons, O. Sorkine-Hornung. Ink-and-Ray: Bas-Relief Meshes for Adding Global Illumination Effects to Hand-Drawn Characters. ACM Transactions on Graphics 33(2):16, 2014.
 • T. Barák, J. Bittner, V. Havran. Temporally Coherent Adaptive Sampling for Imperfect Shadow Maps. Computer Graphics Forum 32(4):87-96, 2013.
 • J. Bittner, M. Hapala, V. Havran. Fast Insertion-Based Optimization of Bounding Volume Hierarchies. Computer Graphics Forum 32(1):85-100, 2013.
 • J. Filip, R. Vávra, M. Haindl, P. Žid, M. Krupička, V. Havran. BRDF Slices: Accurate Adaptive Anisotropic Appearance Acquisition. Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 4321-4326, 2013.
 • M. Lukáč, J. Fišer, J.-C. Bazin, O. Jamriška, A. Sorkine-Hornung, D. Sýkora. Painting by Feature: Texture Boundaries for Example-based Image Creation. ACM Transactions on Graphics 32(4):116, 2013.
 • M. Vinkler, J. Bittner, V. Havran, M. Hapala. Massively Parallel Hierarchical Scene Processing with Applications in Rendering. Computer Graphics Forum 32(8):13-25, 2013.
 • O. Jamriška, D. Sýkora, A. Hornung. Cache-efficient Graph Cuts on Structured Grids. Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 3673-3680, 2012.
 • G. Noris, D. Sýkora, A. Shamir, S. Coros, B. Whited, M. Simmons, A. Hornung, M. Gross, R. Sumner. Smart Scribbles for Sketch Segmentation. Computer Graphics Forum 31(8):2516-2527, 2012.
 • M. Vinkler, V. Havran, J. Sochor. Visibility Driven BVH Build Up Algorithm for Ray Tracing. Computers & Graphics 36(4):283-296, 2012.
 • Michal Hapala, Vlastimil Havran. Review: Kd-tree Traversal Algorithms for Ray Tracing. Computer Graphics Forum 30(1):199-213, 2011.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.