Úřední hodiny - změna úředních hodin po dobu zrušení výuky

Záležitosti doktorandů budou vyřizovány v úředních hodinách po předchozí telefonické či e-mailové dohodě uskutečněné nejpozději předchozí pracovní den s referentkami pro doktorské studium na oddělení VaV.

pondělí 9:00 - 11:00
středa                         13:00 - 15:00
 

Pro katedry:
13101, 13102, 13113, 13114, 13115, 13116, 13117, 13131, 13132, 13134, 13137 a 13138

Renata Kroutilíková
e-mail:  kroutili@fel.cvut.cz
tel: 2 2435 2030
   
Pro katedry:
13133, 13135, 13136 a 13139
Ing. Kamila Gregorová
e-mail: gregokam@fel.cvut.cz
tel: 2 2435 2230, 777 085 994

Potvrzení o studiu budou osobně vydávána výhradně v úředních hodinách po předložení průkazu. O potvrzení lze případně požádat fakultním e-mailem, to bude doktorandovi zasláno na příslušnou katedru.

Prosíme o využívání komunikace e-mailem. Poštu předávejte prostřednictvím podatelny, nevyžaduje-li konzultaci. Doporučujeme osobní návštěvu dojednat předem telefonicky nebo e-mailem, lze též na studyphd@fel.cvut.cz. Vzhledem k charakteru práce nemusí být pracovnice vždy přítomna ve své kanceláři.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.