Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích pro rok 2023 - termín přihlášek 5.3.2023 + webinář

26.01.23 - 31.03.23
Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. V rámci propagace stipendia pořádá DBU 23.1.2021 v 17:00 webinář s informacemi o stipendiu a možností položit jakoukoli otázku ke stipendiu. Webinář bude probíhat v angličtině a je možné se ho zúčastnit prostřednictvím následujícího odkazu: https://us06web.zoom.us/j/86303481423?pwd=MUV0TkF4aGp0MXZOL0xaSnBkelRSdz09 Případné dotazy: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství tel: +420 224 354 745, e-mail: miroslav.bauer@cvut.cz
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.