Nabídky pro doktorandy

Nabídka Platnost

Welcome Ceremony & Business Hackathon 2023 Apply online! - EIT Manufacturing Doctoral School

13.02.23 - 30.03.23
Výzva k zapojení Ph.D. studentů - EIT-M Doctoral School, Welcome Ceremony + Business Hackathon EITM DS Welcome Ceremony & Business Hackathon 2023 pořádané na ČVUT v Praze za štědré podpory EIT Manufacturing v rámci kompletně dotovaného rozšiřujícího dvouletého doktorského programu Doctoral School - EIT Manufacturing zaměřeného na inovace a podnikání (I&E). Tato samostatná událost je organizována jako nezávazné seznámení se s programem EITM DS, na které budete mít příležitost potkat se s komunitou PhD studentů EITM DS a novými uchazeči také z dalších partnerských univerzit (Arts et Métiers ParisTech, FEUP, University of Tartu, University of Mondragon, STUBA a Grenoble INP) během řešení skutečného industriálního problému (hackathon), technických hands-on zkušeností a I&E programu zaměřeného na zlepšení „měkkých“ dovedností. Vše pod vedením zkušených odborníků a evropských inovačních expertů (Henri Mennens, Sara Alonso). 23.-29. 3. 2023 ČVUT v Praze, Fakulta strojní a ČVUT (CIIRC), pro všechny přihlášené doktorandy partnerských universit ZCELA ZDARMA Oficiálním jazykem EITM DS je Angličtina Zápis: Aplikační portál: Apply online! - EIT Manufacturing Doctoral School (Short Programmes for PhD Students & Professionals), Welcome Ceremony & Business Hackathon 2023). Portál je otevřen do 22. 2. 2023.

Kurz Informace pro vědu a výzkum LS 2022/2023 – 6.3. – 12. 5. 2023, e-learning v Moodle

06.02.23 - 25.05.23
Informace a přihlášení: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/vyuka/e-learningovy-kurz#03

Stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích pro rok 2023 - termín přihlášek 5.3.2023 + webinář

26.01.23 - 31.03.23
Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. V rámci propagace stipendia pořádá DBU 23.1.2021 v 17:00 webinář s informacemi o stipendiu a možností položit jakoukoli otázku ke stipendiu. Webinář bude probíhat v angličtině a je možné se ho zúčastnit prostřednictvím následujícího odkazu: https://us06web.zoom.us/j/86303481423?pwd=MUV0TkF4aGp0MXZOL0xaSnBkelRSdz09 Případné dotazy: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D., ČVUT v PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství tel: +420 224 354 745, e-mail: miroslav.bauer@cvut.cz
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.