Prodloužení studijních lhůt ze zákona

Na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, § 2, se doba studia připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 ("doba narušeného studia") nezapočítává do

a) doby studia pro účely stanovení poplatku za studium,
b) maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností,
c) maximální doby studia pro účely přiznávání stipendií,

a to ve všech studijních oborech a studijních programech doktorského studia na ČVUT FEL.

O výše uvedenou dobu se prodlužují veškeré lhůty, vyplývající ze studijních předpisů ČVUT a FEL.
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.