Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2023/2024

Zimní semestr 2023/2024

Vypsání témat disertačních prací (navrhuje-li školicí pracoviště změny) do 31. 8. 2023
Ukončení studijního bloku a obhajoby odborných studií pro studující dle zák. 188/2020 do 31. 8. 2023
Zahájení studia nových doktorandů 1. 9. 2023
Informativní schůzka nových doktorandů s proděkanem pro DS
13:00 hod., posluchárna T2:D3-309
12. 9. 2023
Zápisy nových doktorandů a příprava ISP do 30. 9. 2023
Zápisy ostatních doktorandů na ZS 2023/2024
(po schválení hodnocení za LS 2022/2023 v aplikaci BPM | Process Portal)
do 30. 9. 2023
Obhajoby odborných studií sloučené se SDZ1
doktorských studijních programů a dobíhajícího programu Elektrotechnicka a Informatika s odevzdáním přihlášek k SDZ do 31. 7. 2023
1.-30. 9. 2023
Odevzdání přihlášek ke státním doktorským zkouškám na podzimní termín
doktorských studijních programů a dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika
do 1. 10. 2023
Odevzdání přihlášek do doktorského studia (zahájení studia 1. 2. 2024) do 31.10.2023
Státní doktorské zkoušky1 (podzimní termín) 1.-30.11.2023
Promoce doktorských absolventů v Betlémské kapli
v koordinaci s rektorátem ČVUT (bude upřesněno)
28. 11. 2023
Přijímací řízení  (náhradní termín si katedry stanoví samy) 2.-12. 1. 2024

Letní semestr 2023/2024

Zahájení studia nových doktorandů 1. 2. 2024
Informativní schůzka nových doktorandů s proděkanem pro DS
13:00 hod., místn. č. T2: C4-80
20. 2. 2024
Zápisy nových doktorandů a příprava ISP do 29. 2. 2024
Zápisy ostatních doktorandů na LS 2023/2024
(po schválení hodnocení za ZS 2023/2024 v aplikaci BPM | Process Portal)
do 29. 2. 2024
Obhajoby odborných studií sloučené se SDZ1
doktorských studijních programů a dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika s odevzdáním přihlášek k SDZ do 2. 1. 2024
1.-29. 2. 2024
Den otevřených dveří pro doktorské studium
18:00-19:30 hod, místn. č. T2:D3-209
28. 3. 2024
Odevzdání přihlášek ke státním doktorským zkouškám na jarní termín
doktorských studijních programů a dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika
do 1. 4. 2024
Odevzdání přihlášek pro akademický rok 2024/2025 (zahájení studia 1. 9. 2024) do 30. 4. 2024
Státní doktorské zkoušky1 (jarní termín) 1.-31. 5. 2024
Promoce doktorských absolventů v Betlémské kapli
v koordinaci s rektorátem ČVUT (bude upřesněno)
červen 2024
Přijímací řízení (náhradní termín si katedry stanoví samy) 10.-21.6. 2024

1 Na žádost OR programu může děkan schválit konání v dalších termínech

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.