Časový plán doktorského studia pro akademický rok 2022/2023

Zimní semestr

Vypsání témat disertačních prací (navrhuje-li školicí pracoviště změny) do 31. 8. 2022
Ukončení studijního bloku a obhajoby odborných studií pro studující dle zák. 188/2020 do 31. 8. 2022
Zahájení studia nových doktorandů 1. 9. 2022
Informativní schůzka nových doktorandů s proděkanem pro DS, ppt
13:00 hod., posluchárna T2:D3-309
6. 9. 2022
Zápisy nových doktorandů a příprava ISP do 30. 9. 2022
Zápisy ostatních doktorandů na ZS 2022/2023
(po schválení hodnocení za LS 2021/2022 v aplikaci BPM | Process Portal)
do 30. 9. 2022
Obhajoby odborných studií sloučené se SDZ
studijních programů Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika a oborů Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika dobíhajícího programu Elektrotechnicka a Informatika s odevzdáním přihlášek jmenovaných programů/oborů ke SDZ do 31. 7. 2022
1.-30. 9. 2022
Odevzdání přihlášek ke státním doktorským zkouškám na podzimní termín
kromě programů Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika a oborů Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika
do 1. 10. 2022
Odevzdání přihlášek do doktorského studia (zahájení studia 1. 2. 2023) do 31. 10. 2022
Státní doktorské zkoušky1 (podzimní termín) 1.-30. 11. 2022
Promoce doktorských absolventů v Betlémské kapli
v koordinaci s rektorátem ČVUT
22. 11. 2022
Přijímací řízení  (náhradní termín si katedry stanoví samy) 2.-13. 1. 2023

Letní semestr

Zahájení studia nových doktorandů 1. 2. 2023
Informativní schůzka nových doktorandů s proděkanem pro DS
13:00 hod., místn. č. T2:D3-309
14. 2. 2023
Zápisy nových doktorandů a příprava ISP do 28. 2. 2023
Zápisy ostatních doktorandů na LS 2022/2023
(po schválení hodnocení za ZS 2022/2023 v aplikaci BPM | Process Portal)
do 28. 2. 2023
Obhajoby odborných studií sloučené se SDZ1
studijních programů Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika, sekce Radioelektronika DSP Elektrotechnika a komunikace a oborů Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika s odevzdáním přihlášek jmenovaných programů/oborů ke SDZ do 2. 1. 2023
1.-28. 2. 2023
Den otevřených dveří pro doktorské studium
18:00-19:30 hod, místn. č. T2:C3-132
23. 3. 2023
Odevzdání přihlášek ke státním doktorským zkouškám na jarní termín
kromě programů  Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Informatika, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika, sekce Radioelektronika DSP Elektrotechnika a komunikace a oborů Radioelektronika, Elektronika, Měřicí technika, Řídicí technika a robotika dobíhajícího programu Elektrotechnika a Informatika
do 1. 4. 2023
Odevzdání přihlášek pro akademický rok 2023/2024 (zahájení studia 1. 9. 2023) do 30. 4. 2023
Státní doktorské zkoušky1 (jarní termín) 1.-31. 5. 2023
Obhajoby odborných studií sloučených se SDZ ve studijním programu Informatika - mimořádný termín pro studenty v prezenční formě, kteří zahájili studium k 1. 9. 2021, odevzdání přihlášek k SDZ do 30. 4. 2023 12. -23. 6. 2023
Promoce doktorských absolventů v Betlémské kapli
v koordinaci s rektorátem ČVUT
20. 6. 2023
Přijímací řízení (náhradní termín si katedry stanoví samy) 12.-23. 6. 2023

1 Na odůvodněnou žádost OR programu může děkan schválit konání i v dalších termínech.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.