13132 / 13394 - Granty - 2015

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2015

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.