13133 / 13167 - Granty - 2022

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2022

Saska, M.: Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi
2018 - 2022, DG18P02OVV069
Saska, M.: Spolehlivé kompaktní skupiny miniaturních vzdušných robotů proměnného tvaru řízené senzorickým vnímáním
2020 - 2022, GA20-10280S
Saska, M.: Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery
2020 - 2022, FW01010317
Saska, M.: AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety
2020 - 2023, 871479-H2020-ICT
Saska, M.: Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů
2021 - 2023, FW03010020
Vonásek, V.: Techniky plánování pohybu v úzkých prostorech
2022 - 2024, GA22-24425S
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.