13000 / 13137 - Granty - 2015

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2015

Anisimova, E.: Pokročilé algoritmy pro zpracování a analýzu vědeckých obrazových dat
2013 - 2015, SGS13/212/OHK3/3T/13
Bernas, M.: Optimalizace přenosu znakového jazyka televizní soustavou
2015 - 2015, SGS15/089/OHK3/1T/13
Černý, D.: Vícerozměrné tenzory a jejich použití při simulaci nelineárních vysokofrekvenčních obvodů
2015 - 2016, SGS15/161/OHK3/2T/13
Hudec, R.: Studium širokoúhlé rentgenové optiky
2013 - 2015, LH13065
Hudec, R.: Digitalizace astronomických fotografických desek a výzkum kosmických zdrojů v digitalizovaných deskových astronomických archivech
2013 - 2015, GC13-39464J
Hudec, R.: Rentgenový monitor račí oko
2013 - 2017, GA13-33324S
Hudec, R.: Integrované aktivity v astrofyzice vysokých energií
2015 - 2019, 654215
Hynek, T.: Testovací platforma pokročilých algoritmů fyzické vrstvy založená na technice softwarového radia
2015 - 2015, SGS15/090/OHK3/1T/13
Krasula, L.: Optimalizace parametrů operátorů pro mapování tónů u snímků s vysokým dynamickým rozsahem
2015 - 2015, SGS15/091/OHK3/1T/13
Lukeš, T.: Zobrazování mitochondriálních sítí s využitím super-resolution mikroskopie
2014 - 2015, SGS14/148/OHK3/2T/13
Páta, P.: Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
2014 - 2016, GA14-25251S
Puričer, P.: Pokročilé metody zpracování signálu v leteckých systémech
2014 - 2015, SGS14/149/OHK3/2T/13
Rund, F.: Psychoakustická měření, modely slyšení a jejich aplikace.
2014 - 2016, SGS14/204/OHK3/3T/13
Svatoň, J.: Výzkum rádiových navigačních systémů
2014 - 2015, SGS14/150/OHK3/2T/13
Sýkora, J.: Bezdrátové síťové kódování a zpracování signálu v kooperativních a distribuovaných multi-terminálových a multi-uzlových komunikačních systémech
2012 - 2015, LD12062
Sýkora, J.: Dense Cooperative Wireless Cloud Network
2013 - 2015, 318177
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.