13000 / 13136 - Granty - 2015

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2015

Anděl, M.: Vytěžování genomických dat z heterogenních měření s využitím doménové znalosti
2014 - 2016, SGS14/197/OHK3/3T/13
Čáp, M.: Validace decentralizovaných variant prioritizovaného plánování v doméně autonomních vozidel
2015 - 2016, SGS15/160/OHK3/2T/13
Čemus, K.: Adaptivní uživatelská rozhraní informačních systémů
2014 - 2016, SGS14/198/OHK3/3T/13
Čermák, J.: Řešení her v extenzivní formě
2015 - 2017, SGS15/205/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Systém pro sémantické doporučování hudby
2014 - 2015, SGS14/146/OHK3/2T/13
Drchal, J.: Obecné hraní her založné na zpracování vizuální informace
2015 - 2015, SGS15/083/OHK3/1T/13
Durkota, K.: Multiagentní strategické rozhodování
2015 - 2017, SGS15/206/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Samo-organizující se sítě v robotických úlohách plánování cesty přes více cílů
2013 - 2015, GP13-18316P
Filipský, M.: Experimentální verifikace rozšířeného post-processingu pro metodu nahrávání automatických testů
2015 - 2015, SGS15/084/OHK3/1T/13
Frajták, K.: Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace
2015 - 2015, SGS15/085/OHK3/1T/13
Hrnčíř, J.: Agentní techniky pro inteligentní multimodální plánování cest
2013 - 2015, SGS13/210/OHK3/3T/13
Hrstka, O.: Simulace a ochrana kritických infrastruktur
2014 - 2016, SGS14/199/OHK3/3T/13
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Jakob, M.: European Smart Mobility Resource Manager MyWay
2013 - 2016, 609023
Kléma, J.: XGENE.ORG -- veřejný nástroj integrované analýzy transkripčních, miRNA and metylačních dat
2013 - 2015, NT14539
Kléma, J.: Predikce odpovědi na demetylační léčbu u pacientů s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní genomiky
2013 - 2015, NT14377
Lisý, V.: Optimizing Heterogeneous Intrusion Detection System Against Rational Adversary
2013 - 2015, N62909-13-1-N256
Macejko, P.: Framework pro tvorbu distribuovaných úložišť dat
2014 - 2016, SGS14/200/OHK3/3T/13
Malinský, R.: Nový webový framework pro hodnocení internetových trendů
2015 - 2015, SGS15/087/OHK3/1T/13
Mátl, L.: Samo-organizovatelne distribuovane peer-to-peer aplikace
2014 - 2016, SGS14/201/OHK3/3T/13
Mazanec, M.: Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
2015 - 2017, SGS15/207/OHK3/3T/13
Mrva, J.: Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze autonomního sběru dat
2015 - 2017, SGS15/208/OHK3/3T/13
Pěchouček, M.: Deterministické doménove nezávislé multi-agentní plánování
2013 - 2015, GA13-22125S
Pěchouček, M.: Deterministické doménově nezávislé multi-agentní plánování.
2013 - 2015, GA13-22125S
Píbil, R.: Multi-agentní plánování a koordinace v poptávkové přepravě
2014 - 2015, SGS14/147/OHK3/2T/13
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Rudomilov, I.: Vyhodnocení sémantického P2P vyhledávače v prostředí PeerSim
2015 - 2015, SGS15/088/OHK3/1T/13
Schaefer, M.: Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
2015 - 2017, SGS15/209/OHK3/3T/13
Šebek, J.: Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2015 - 2017, SGS15/210/OHK3/3T/13
Štolba, M.: Doménově nezávislé multiagentní plánování
2014 - 2016, SGS14/202/OHK3/3T/13
Tožička, J.: Plánování alternativ
2013 - 2015, SGS13/211/OHK3/3T/13
Vaněk, P.: Plánování pohybu přes více cílů v konfigučním prostoru vysoké dimenze
2014 - 2016, SGS14/203/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Agentní algoritmy pro autonomní podpůrné systémy v pozemní dopravě
2012 - 2015, LD12044
Vokřínek, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2015
2015 - 2015, SVK 27/15/F3
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: SUstainable PREdictive Maintenance for manufacturing Equipment
2012 - 2015, 314311

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2015

Faigl, J.: Multi-agentní koordinace v úlohách robotického průzkumu
2014 - 2015, 7AMB14FR019
Faigl, J.: Metody vizuální navigace pro šestinohý kráčející robot v úlohách autonomního sběru dat
2015 - 2016, 7AMB15AR029
Faigl, J.: Adaptivní plánování v úlohách autonomního sběru dat v nestrukturovaném prostředí
2015 - 2017, GJ15-09600Y
García, S.: Stratosphere IPS Project
2015 - 2016,
Komenda, A.: Heuristické prohledávání pro multiagentní a faktorové plánování
2015 - 2017, GJ15-20433Y
Pěchouček, M.: Abstrakce a extenzivní hry s nedokonalou pamětí
2015 - 2017, GA15-23235S
Vokřínek, J.: Extension of the Traffic Flow Modeling Project
2015 - 2016, N62909-15-1-N129
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.