13000 / 13134 - Granty - 2023

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2023

Hazdra, P.: Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynu
2022 - 2024, GA22-04533S
Husák, M.: GaN for Advanced Power Applications
2021 - 2023, ECSEL 2-RIA Call 2020, projekt je v přípravě
Husák, M.: Materiály a struktury pro senzory, integrované a fotonické obvody (MASTR)
2023 - 2025, SGS23/181/OHK3/3T/13
Husák, M.: Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0
2023 - 2028, TN02000067
Jakovenko, J.: MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange
2021 - 2025, 101007730
Jeřábek, V.: Realization of silicon nanophotonic active optical waveguide and circuits with rare earth ion implantation
2022 - 2023, CTU-TAIWAN TECH-2022-02
Mareš, D.: Surface and Waveguide Enhancement Raman Spectroscopy (SERS and WERS) for detecting trace cortisol in saliva
2022 - 2023, CTU-TAIWAN TECH-2022-04
Prajzler, V.: Pokročilé nanooptické prvky na rigidních rovinných a zakřivených substrátech pro osvětlovací systémy nové generace
2023 - 2025, FW06010382
Prajzler, V.: Optické vláknové prvky s novými standardy optických konektorů pro bezpečnostně náročné aplikace
2023 - 2025, FW06010161
Prajzler, V.: Nové pokročilé integrované vláknové optické konektory pro náročné aplikace
2023 - 2025, TK05020032
Prajzler, V.: Vývoj optických kabelů pro použití ve speciálních aplikacích a v extrémních podmínkách
2023 - 2025, TK05020031
Voves, J.: Pokročilé technologie pro zlepšování vlastností elektronických součástek
2023 - 2025, SGS23/182/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.