13000 / 13134 - Granty - 2015

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2015

Bakala, B.: Výzkum optoelektronických a optických integrovaných struktur pro informatiku a senzoriku
2014 - 2015, SGS14/145/OHK3/2T/13
Banáš, S.: Nové modely vysokonapěťových polovodičových prvků pro pásma radiových kmitočtů
2013 - 2015, SGS13/206/OHK3/3T/13
Hazdra, P.: Výkonová elektronika na bázi technologie karbidu křemíku pro energeticky úsporná zařízení
2014 - 2017, 604057
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických
2010 - 2015, VG20102015015
Husák, M.: Mikro-nano-optoelektronické struktury, součástky a systémy (MiNa)
2014 - 2016, SGS14/195/OHK3/3T/13
Náhlík, J.: Nanovrstvy pro senzorové struktury
2013 - 2015, SGS13/207/OHK3/3T/13
Popelka, S.: Moderní součástky na bázi karbidu křemíku a galium nitridu a jejich radiační odolnost ve výkonových aplikacích
2015 - 2015, SGS15/082/OHK3/1T/13
Prajzler, V.: Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí.
2014 - 2017, TA04021007
Prajzler, V.: Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury
2015 - 2018, TH01020276
Procházka, V.: Vývoj biosenzoru s vrstvami nanokrystalického diamantu pro měření vlastností živých buňek
2015 - 2016, SGS15/159/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 28.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.