13000 / 13133 - Granty - 2024

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2024

Baručić, D.: Učení ze slabě anotovaných dat s aplikacemi v biomedicíně
2023 - 2024, SGS23/118/OHK3/2T/13
Burde, V.: Object Manipulation leveraging Neural Radiance Fields
2023 - 2025, SGS23/172/OHK3/3T/13
Čech, J.: Deep Learning in Computer Vision
2023 - 2025, SGS23/173/OHK3/3T/13
Jajcay, L.: Rekonstrukce dynamických vizuálních stimulů z dat fMRI
2023 - 2024, 52310625
Jajcay, L.: Reconstruction of dynamic visual stimuli from fMRI data
2023 - 2024, SGS23/119/OHK3/2T/13
Jiříček, S.: Brain network modeling for a fusion of electrophysiology and functional magnetic resonance imaging data
2023 - 2024, SGS23/120/OHK3/2T/13
Jochman, T.: Robotická aditivní výroba a přesné měření
2023 - 2025, SGS23/174/OHK3/3T/13
Kopko, J.: Stratified benchmark for protein-ligand docking
2024 - 2024, SGS24/056/OHK3/1T/13
Kúdelka, J.: Predikce klinického vyústění z multimodálních dat v psychiatrii
2022 - 2024, SGS22/164/OHK3/3T/13
Kulhánek, J.: Jednotná representace 3D scén
2024 - 2025, SGS24/095/OHK3/2T/13
Mikula, J.: Plánování časově-efektivních tras pro autonomní inspekci a hledání
2023 - 2025, SGS23/175/OHK3/3T/13
Novák, D.: Zpracování a vizualizace dat v medicíně
2022 - 2024, SGS22/165/OHK3/3T/13
Pánek, V.: Visual localization using neural scene representations
2023 - 2024, SGS23/121/OHK3/2T/13
Paplhám, J.: New Semi-Supervised Learning Methods using Deep Generative Models
2023 - 2025, SGS23/176/OHK3/3T/13
Pietrantoni, M.: Privacy-preserving implicit 3D representation for visual localization
2024 - 2024, SGS24/057/OHK3/1T/13
Rustler, L.: Methods for Transferable and Explainable Multimodal Perception Across Diverse Robotic Platforms
2024 - 2025, SGS24/096/OHK3/2T/13
Saska, M.: Plánování pohybu, kooperativní navigace a interakce se skupinou bezpilotních helikoptér a autonomních lodí
2023 - 2025, SGS23/177/OHK3/3T/13
Supik, L.: Samo-skládání
2023 - 2025, SGS23/178/OHK3/3T/13
Trutman, P.: Využití metody homotopy continuation k řešení úlohy inverzní kinematiky
2024 - 2024, SGS24/058/OHK3/1T/13
Vanc, P.: Multi-modal communication methods for Human-Robot Collaboration
2023 - 2025, SGS23/179/OHK3/3T/13
Woller, D.: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy s permutativní reprezentací
2023 - 2024, SGS23/122/OHK3/2T/13
Zahrádka, D.: Efektivní algoritmy pro kooperativní transport předmětů flotilou agentů
2023 - 2025, SGS23/180/OHK3/3T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2024

Chum, O.: Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
2022 - 2025, VJ02010029
Chum, O.: Systém pro měření vizibility mediálního obsahu
2024 - 2025, FW10010387
Kúkelová, Z.: Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer
2022 - 2027, GM22-23183M
Matas, J.: Detekce, identifikace a monitoring živočichů pokročilými metodami počítačového vidění
2022 - 2024, SS05010008
Matas, J.: Sada forenzních analytických nástrojů ke zpracování obrazu a videa pro službu kriminální policie a vyšetřování
2022 - 2025, VJ02010041
Matas, J.: Central European Digital Media Observatory 2.0
2024 - 2026, SEP-210959313
Matas, J.: FunDive: Mapování a monitoring diverzity hub se zaměřením na druhovou ochranu
2024 - 2026, SS73020004
Neumann, L.: Optimální struktury hlubokých sítí pro počítačové vidění
2024 - 2028, GM24-10738M
Shekhovtsov, O.: Učení kvantovaných neuronových sítí, diskrétních voleb a reprezentací
2024 - 2026, GA24-12697S
Tolias, G.: Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí
2021 - 2025, GM21-28830M

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2024

Kybic, J.: Zobrazení meiotického vřeténka při metodách asistované reprodukce v rámci vyšetření kvality oocytu a a ploidie embrya s využitím umělé inteligence (studie SMART)
2024 - 2027, NW24-08-00048

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2024

D´Angelo, G.: Event Driven Active Vision for Object Perception
2024 - 2026, 101149664
Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Hoffmann, M.: Aktivní vidění řízené událostmi pro rozpoznávání objektů
2024 - 2026, GP24-12940I
Zimmermann, K.: Plně diferencovatelné fyziku-zohledňující architektury pro self-supervizované učení v robotice
2024 - 2026, GA 24-12360S

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2024

Novák, D.: Dynamika Mozku
2024 - 2028, CZ.02.01.01/00/22_008/0004643

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2024

Pěnička, R.: TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkami
2023 - 2027, GM23-06162M
Saska, M.: Agilní roje létajících robotů se spolehlivým multimodálním vnímáním a estimací svého stavu
2023 - 2025, GA23-07517S
Vonásek, V.: Techniky plánování pohybu v úzkých prostorech
2022 - 2024, GA22-24425S
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.