13000 / 13132 - Granty - 2015

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2015

Bečvář, Z.: Distributed computing, storage and radio resource allocation over cooperative femtocells
2012 - 2015, ICT-318784
Bešťák, R.: Mobilní sítě s automatickou konfigurací založené na malých buňkách
2013 - 2015, SGS13/199/OHK3/3T/13
Bešťák, R.: Mezinárodní spolupráce při rozvoji magisterského a doktorského programu na ČVUT-FEL v Praze
2013 - 2015, CZ.2.17/3.1.00/36036
Boháč, L.: Modelování softwarově definovaných datových sítí a optimalizace jejich chování v kritických situacích
2013 - 2015, SGS13/200/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Brabec, Z.: ICT procesy pro aktivní stárnutí
2015 - 2015, SGS15/080/OHK3/1T/13
Chod, J.: Pokročilá navigace nevidomých
2013 - 2015, TA03011396
Hrad, J.: Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí
2013 - 2015, TA03011192
Kalfus, R.: Výzkum, vývoj, realizace a optimalizace systémů a protokolů mobilních komunikací vhodných pro jednotky s interface pro komunikaci v oblasti nanotechnologií i jednotky komunikace s rychle se pohybujícími objekty
2015 - 2017, SGS15/200/OHK3/3T/13
Kubr, J.: Směrování v senzorových sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze
2014 - 2015, SGS14/140/OHK3/2T/13
Kypus, L.: Výzkum a hodnocení kvalitativních parametrů middlewaru pro heterogenní RFID sítě.
2014 - 2015, SGS14/141/OHK3/2T/13
Lafata, P.: Modelování vlivu environmentálních jevů na přenosové parametry venkovních vedení
2014 - 2015, SGS14/142/OHK3/2T/13
Lucki, M.: Fotonická přenosová media pro plně optické telekomunikační sítě
2013 - 2015, SGS13/201/OHK3/3T/13
Mach, P.: Nové metody pro zvýšené kapacity heterogenních bezdrátových sítích založených na hybridním kognitivním rádiu a malých buňkách
2013 - 2015, GP13-24931P
Mulinka, P.: Analýza výkonu Cloudu a jeho zlepšování
2015 - 2016, SGS15/153/OHK3/2T/13
Šimák, B.: Systémy identifikace a zpracování signalizačních a přenosových protokolů
2013 - 2015, VF20132015029
Šimák, B.: Moderní učitel 21. století
2014 - 2015, CZ.1.07/1.3.00/51.0019
Vodrážka, J.: Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur
2013 - 2015, VG20132015104
Vodrážka, J.: RSTN - Radio for Smart Transmission Networks
2014 - 2017, TA04011571
Vodrážka, J.: Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech
2014 - 2017, TA04031186
Vojtěch, L.: KOMPOZITEX - Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí
2012 - 2015, FR-TI4/202
Vojtěch, L.: RFID lokalizátor
2013 - 2015, VG20132015125
Vojtěch, L.: RFID lokalizátor
2013 - 2015, VG20132015125
Vojtěch, L.: RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu
2013 - 2016, LF13005
Zahradník, P.: Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ
2013 - 2015, CZ.2.17/3.1.00/36057
Zeman, T.: European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
2014 - 2017, 2014-1-CZ01-KA202-002074

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2015

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.