13000 / 13131 - Granty - 2015

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2015

Čmejla, R.: Analýza hlasu a řeči pacientů s onemocnění­mi centrální nervové soustavy
2012 - 2015, GAP102/12/2230
Čmejla, R.: Pochopení funkční organizace neuronálních okruhů epilepsie temporálního laloku za účelem zkvalitnění předoperační diagnostiky a predikce výsledku chirurgické léčby
2013 - 2015, NT14489
Čmejla, R.: Dynamika a kritické chování neuronálních populací a jejich význam v přechodu do epileptického záchvatu.
2014 - 2016, GA14-02634S
Čmejla, R.: LDD15 - V. letní doktorandské dny 2015
2015 - 2015, SVK 23/15/F3
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů
2015 - 2017, SGS15/198/OHK3/3T/13
Čmejla, R.: Analýza funkční organizace epileptogenních sítí s využitím teorie grafů: význam pro předoperační diagnostiku pacientů s neokortikální epilepsií.
2015 - 2018, NV15-29835A
Čmejla, R.: Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění.
2015 - 2018, NV15-28038A
Havlík, J.: Seminář biomedicínského inženýrství 2015
2015 - 2015, SVK 24/15/F3
Horčík, Z.: Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2015
2015 - 2015, SVK 25/15/F3
Janča, R.: Prevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětí
2015 - 2018, NV15-30456A
Pollák, P.: Pokročilé algoritmy číslicového zpracování signálů a jejich aplikace
2014 - 2016, SGS14/191/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Akustické analýzy a zpracování řečových signálů u pacientů s onemocněním centrální nervové soustavy
2015 - 2017, SGS15/199/OHK3/3T/13
Sovka, P.: Zolotarev polynomials and their applications in spectral analysis and filter design
2015 - 2016, 73p12
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.