13000 / 13116 - Granty - 2024

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2024

Alaee, P.: Strategic management of EV charging stations in an integrated power and transportation system
2024 - 2025, SGS24/091/OHK5/2T/13
Běhal, D.: Flexibilita v přenosové a distribuční soustavě: Zmapování a využití pro spolehlivé řízení soustavy
2024 - 2025, SGS24/092/OHK5/2T/13
Bím, J.: Agrivoltaický systém jako nedílná součást moderního energetického sektoru
2023 - 2024, SGS23/112/OHK5/2T/13
Dobiáš, M.: Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě
2021 - 2024, FW03010082
Efmertová, M.: Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI)
2022 - 2027,
Efmertová, M.: Inženýři a manažeři v Evropě v (pře)stavbě od 19. do 21. století. Technici, organizátoři a manažeři v českých zemích/Československu a ve Francii.
2023 - 2024, 8J23FR001
Efmertová, M.: Historické přístupy k technické kreativitě a inovacím - 2. ročník pravidelné konference k Historii věd techniky na FEL ČVUT v Praze
2024 - 2024, SVK 30/24/F3
Jablonská, Š.: Modelování potenciálu obnovitelného vodíku nahradit zemní plyn
2023 - 2024, SGS23/113/OHK5/2T/13
Janota, L.: Systemic aspects of community energy development within the European Union following the climate and energy policy and goals
2023 - 2024, SGS23/114/OHK5/2T/13
Kecek, D.: Předpověd výroby energie z fotovoltaických elektráren ve střední Evropě
2023 - 2024, SGS23/115/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost
2023 - 2028, TN02000044
Králík, T.: Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
2020 - 2026, SS02030031
Králík, T.: Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření
2022 - 2024, TK04010166
Kubín, A.: Dekarbonizace sektoru teplárenství - Sector Coupling, role OZE a nových perspektivních technologií
2023 - 2024, SGS23/116/OHK5/2T/13
Kyselka, D.: Pravda je často jiná než přání těch, kdo informace požadují ... : pohled na zpravodajskou službu v Československu po roce 1918
2024 - 2024, SGS24/054/OHK5/1T/13
Mikeš, J.: Pokročilé spouštění VN jiskřiště pomocí laserového paprsku
2024 - 2024, SGS24/055/OHK5/1T/13
Miltner, M.: Využití strojového učení pro modelování a predikci poptávky po nabíjení elektromobilů
2024 - 2025, SGS24/093/OHK5/2T/13
Sohrabi, F.: Accelerated Benders Decomposition Algorithm for Charging Station Bidding in Day-Ahead and Intraday Auction Markets
2024 - 2025, SGS24/094/OHK5/2T/13
Štogl, O.: Role elektromobility v energetice, její význam z pohledu flexibility a vliv na cenu silové elektřiny
2023 - 2024, SGS23/117/OHK5/2T/13
Štogl, O.: Využití technologie Vehicle to Grid pro poskytování energetické flexibility
2024 - 2027, TS01020030
Valentová, M.: Certification of clean energy SMEs
2022 - 2025, 101077584
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.