13000 / 13116 - Granty - 2016

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2016

Dobiáš, M.: Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí
2015 - 2017, TH01010233
Holasová, A.: Ekonomické souvislosti začleňování OZE do trhu s eletrickou energií a vazba na spolehlivost dodávek elektřiny
2015 - 2016, SGS15/150/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva
2014 - 2017, TA04020970
Knápek, J.: Nástroje pro analýzu tržního uplatnění a konkurenceschopnosti biomasy pro lokální potřeby energie v obcích
2016 - 2017, TD03000039
Kratochvíl, Š.: Analýza a predikce vnitrohodinového vývoje systémové odchylky
2016 - 2016, SGS16/083/OHK5/1T/13
Makešová, M.: Ekonomická efektivnost OZE ve vazbě na klimaticko-energetickou politiku EU
2016 - 2017, SGS16/154/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem
2015 - 2016, SGS15/151/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
2015 - 2018, TH01030475
Mikeš, J.: Ekonomicko-technická optimalizace výtěžnosti ozonu pro environmentální aplikace
2016 - 2017, SGS16/155/OHK5/2T/13
Tašpulatov, Š.: The Impact of Behavioral and Structural Remedies on Electricity Prices: The Case of the England and Wales Electricity Market
2016 - 2017, RRC16
Zoubek, L.: Referenční procesní model vysokých škol
2015 - 2016, SGS15/152/OHK5/2T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.