13000 / 13116 - Granty - 2015

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2015

Dobiáš, M.: Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí
2015 - 2017, TH01010233
Efmertová, M.: Aristokratická elita a její podpora průmyslu ve Francii a v českých zemích v 19. století
2014 - 2015, 7AMB14FR071
Holasová, A.: Ekonomické souvislosti začleňování OZE do trhu s eletrickou energií a vazba na spolehlivost dodávek elektřiny
2015 - 2016, SGS15/150/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva
2014 - 2017, TA04020970
Kratochvíl, Š.: Analýza a predikce trhu s elektřinou z pohledu provázanosti systémové odchylky, krátkodobé spotové ceny a dlouhodobé futures ceny
2014 - 2015, SGS14/138/OHK5/2T/13
Makešová, M.: Komplexní analýza dopadů integrace intermitentních zdrojů elektřiny do soustavy
2014 - 2015, SGS14/139/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem
2015 - 2016, SGS15/151/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
2015 - 2018, TH01030475
Zoubek, L.: Referenční procesní model vysokých škol
2015 - 2016, SGS15/152/OHK5/2T/13
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.