13000 / 13102 - Granty - 2015

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2015

Bednařík, M.: Šíření akustických vln nelokálními disperzíními zónami
2015 - 2017, GA15-23079S
Jiříček, O.: Metody monitorování a modelování v akustice
2013 - 2015, SGS13/193/OHK3/3T/13
Kříha, V.: Elektrické výboje, základní výzkum, modelování a aplikace
2013 - 2015, SGS13/194/OHK3/3T/13
Kubeš, P.: Charakterizace vysoce energetických deuteriových pulsů produkovaných hustým magnetizovaným plazmatem
2012 - 2015, 17088
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2013 - 2015, LG13029
Kubeš, P.: Výzkum plazmatu terawatových z-pinčů
2013 - 2015, LH13283
Kubeš, P.: Výzkum plazmatu terawatových z-pinčů
2013 - 2015, LH13283
Kulhánek, P.: Vlny a nestability v plazmatu - základní výzkum
2015 - 2015, SGS15/073/OHK3/1T/13
Pekárek, S.: Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu
2013 - 2016, TA03010098
Tokar, D.: Hodnocení změn mechanických vlastností kožní tkáně s využitím ultrazvuku
2015 - 2017, SGS15/195/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 28.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.